Archive for Všechna témata

Dodavatel zboží v Itálii: prověření

Dnes přišel do E-mailové schránky zajímavý dotaz:

1) V současné době mám potenciálního dodavatele zboží z Itálie, se kterým již komunikuji a mám konkrétní nabídku. Jde o velké objemy zboží, které dodavatel nemá skladem a je tak nutno zboží platit předem tak, aby mohlo být objednáno u výrobce. Nějaké informace o této firmě již mám – výpis z Italského obchodního rejstříku. Chci se však zeptat, jestli je možno nějakým způsobem ověřit, zda je tato firma legitimní, zda není vedena v rejstříku dlužníků, zda nemá nedoplatky u státních institucí a všeobecně zda jde o solidní firmu tak, že s ní můžu bez obav podepsat smlouvu.

Právní zastoupení Itálie

2) Zajišťujete také služby zastoupení v oblasti právní? Je možno sepsat smlouvu a třeba i podepsat s dodavatelem u Vašeho prověřeného právníka, případně u dodavatele za přítomnosti právníka?

Právní smlouvy s italským dodavateli

3) Případně jakým způsobem zabezpečit kontrakt tak, abyby v případě nedodržení smluvních podmínek byla právně vymahatelná náhrada (vrácení zálohy)?

Žádáte-li právní služby v případě odběratelské smlouvy – kontaktujte nás ZDE.

Zboží z Itálie: kompresory

Právě jsme byli tento měsíc osloveni se třetí poptávkou na dovoz zboží z Itálie. Z kraje ledna jsme pro naše klienty zajišťovali dodavatele ocelářských ingotů. V půlce měsíce následoval dovoz 100.000 Kg těstovin pro český velkoobchod.

Zboží z Itálie: strojírenství, metalurgie

Dnes přišla zmíněná poptávka. Klient telefonoval a žádal informace ohledně dozovu kompresorů motory, které by rád definoval a představil italskému partnerovi v další písemné komunikaci. S klientem zůstáváme v kontaktu a budeme informovat o dalším vývoji obchodního případu.

Žádáte-li se s námi kontaktovat ohledně dovozu zboží z Itálie – učinte tak prosím ZDE.

Zajištění italského zboží pro české e-shopy

Zjištění a zjištění italských dodavatelů/výrobců pro české E-shopy formou vyhledání dodavatele na území Itálie. Nastavení smluvních dohod mezi dodavatelem a objednavatelem/odběratelem dle platných zákonů a smluv.

 • Zjištění kvality zboží formou vzorků/zkušebních dodávek apod.
 • Komunikace s italským partnerem skrze prostředníka v italském jazyce

Při realizaci obchodního nápadu, nebo zřízení e-shopu se vychází z požadavků českého subjektu na kvalitu, typ zboží, množství, cenu apod. Ta je posléze dodržována při výběru partnera/dodavatele italského zboží v rozsáhlejším průzkumu/nebo průzkumu cíleném (je-li dodavatel, nebo jejich okruh znám).

Český odběratel zboží pro e-shopy je obeznámen se všemi okolnostmi, které italský partner deklaruje. Je upozorněn na možná rizika, nejasnosti, popřípadě je mu doporučeno jiných variant. Jsme zkušenými researchery italského zboží a firem. Obraťte se na nás v případě potřeby zajištění zboží pro váš E-shop, firmu.

Kontakty na nás jsou kompletně ZDE.

Italové rozjíždějí E-shopové aktivity v ČR, tak proč ne my v Itálii?

E-shop a aktivita s ním spojená je věc, kterou netřeba již jakkoliv popisovat. Pro italského klienta byl přeložen unikátní E-shop věnovaný prodeji motocyklových přileb. Italský klient se obrátil na českou překladatelskou firmu, aby pro něj českou verzi připravila tak, aby plně odpovídala verzi italské a anglické. To co zákazníkovi můžeme doporučit je neotálet a uvědomit si jeden základní a nezměnitelný fakt:

Překlad italského E-shopu z italského do češtiny.

Překlad italského E-shopu z italského do češtiny.

 • počet obyvatel Itálie = 60.000.000
 • počet obyvatel ČR = 10.000.000

Dle této statistiky si lze odvodit i počet uživatelů a nakupujících na internetu, ten bude logicky nejméně šestkrát vyšší. Je to jen otázka internetové gramotnosti Italů, která, myslím, výrazně odlišná od té české nebude, takže se klidně k takto vysokému násobku můžeme blížit.

Překlad E-shopu z italštiny

Jednalo se tedy o překladatelský úkon a práci pro překladatele. Celý E-shop čítal několik stran překladu a ty se budou neustále, s vývojem zboží, doplňovat. Překlad E-shopu z italského jazyka vyhotovila sekce Akademických překladatelů v čele se Stanislavem Moudrým. Doporučení To co firmám doporučíme je určitě začít s italskou verzí svých webových stránek, dříve, než toto učiní ostatní. Náskok v linkbuildingu hraje v internetovém obchodování velikou roli.

Žádáte-li překlad webových stránek do italštiny, kontaktujte nás např. ZDE.

Předběžný průzkum je lepší, než zmařená cesta

Před neuváženou cestou, nebo zkrátka cestou bez informací, je lépe se raději informovat u kompetentních osob/firem. Skrze E-mailovou a telefonickou komunikaci lze dnes zjistit mnoho okolností a ty které se přímo zjistit nedají, se dají odvodit logickou/statistickou cestou.

Před obchodní cestou do Itálie doporučujeme – těm subjektům, které ještě nemají mnoho zkušeností, nebo je pro ně styk s Itálií premiérovou záležitostí – ověřit veškeré informace předem z raději dvou nezávislých zdrojů, nežli posléze vynaložit zbytečné náklady, nebo náklady nadbytečné.

Všem nákladům může totiž předejít velmi jednoduchý průzkum trhu, základní průzkum, který ověří domnívané okolnosti.

Žádáte-li takový, nebo jiný průzkum italského trhu, kontaktujte nás ZDE.

Jsme toho názoru, že zvítězit má ten nejlepší

Každou firmu tvoří lidé a dle kvality lidí vzniká i obsah dané firmy a kvalita její činnosti. Na trhu vznikají stále nové a nové společnosti. Je to proto, že si během života každý z nás uvědomí, že není cesty zpět a že změna je život. Člověk získá nějaké zkušenosti a rozhodne se pro vlastní business.

Našimi nejčastějšími partnery bývají mladé progresivní firmy, které se nebojí trochu riskovat a chtějí si zkusit nové věci. Nedávno jsme řešili případ nově vznikající firmy v ČR. Resp. na začátku byl nápad svého tvůrce založit firmu s daným artiklem a informace, že na daný artikl jsou Italové špičkou ve svém oboru.

Na řadu přišel tedy Obchod Itálie a jasný požadavek: najít několik hlavních výrobců, vyžádat si materiály a začít jednat. To se povedlo v relativně krátkém čase a brzy se již jelo do Itálie na konkrétní obchodní jednání. V Itálii jsme s klientem strávili 4 dny a ten si nakonec gratuloval se svým novým obchodním partnerem k uzavření nového obchodu.

Žádáte-li naší asistenci při rozjezdu nového podnikání s návazností na italský trh, kontaktujte nás přímo ZDE.

Pokuta v Itálii

Klient se na nás před dvěma týdny obrátil s řešením záležitosti týkající se poplatku a pokuty na italských dálnicích. Předložil patřičné doklady a žádal vysvětlení. Bylo mu podáno a dána doporučení pro nejlepší postup tak, aby se vyhnul právním sankcím.

Žádáte-li zastupování v Itálii i v méně příjemných záležitostech, kontaktujte nás ZDE.

Zjištění italského výrobce plynového kohoutu

Minulý týden se na nás obrátila česká firma a požadovala velmi spefický úkon: zjištění výrobce plynového kohoutu na základě vytlačeného loga na výrobku. Neřekli jsme ne, a brzy s pustili do práce.

K dispozici jsme sice měli pouhou fotografii, ale a 4 dny tu byl výsledek. Měli jsme italského výrobce a samozřejmě všechny údaje, které zákazník mohl potřebovat a nejen to. Dokázali jsme dodat ceny, konkurenční firmy, některé české odběratele, partnery apod.

Tyto jsme předali českému zákazníkovi a čekáme nadále, co od nás bude požadovat. Jsme plně k dispozici pro další obchodování na trhu s informacemi o italských firmách.

Žádáte-li jakékoliv informace o italských výrobcích, kontaktujte nás ZDE.

Zjištění italského výrobce na základě obrázku.

Zjištění italského výrobce na základě obrázku.

Obchodovat do Itálie

Obchodování do Itálie/Obchodování s Itálií s obchodníkem – partnerem.

Jak obchodovat do Itálie

Především dobře a pokud možno i rychle. Přesnost a rychlost jsou základní pravidla úspěchu při obchodování do Itálie.

Návod jak obchodovat do Itálie

Návod jak obchodovat do Itálie a potřebné know-how k dosažení na E-mailové adrese info@obchoditalie.cz 

Z adresy se ozve obchodník pro Itálii a vysvětlí jak obchodovat v případě dané komodity do Itálie. To vše na základě vyžádání základních informací od poptávající strany pro obchodování do Itálie.

Jak rychle obchodovat do Itálie

Tak rychle jak to zvládne obchodník. Schopný obchodník pro obchodování s Itálií jedná nejlépe tak svižně, jako samotní Italové. Takový obchodník se při obchodování s Itálií rychle domluví s odběratelskou stranou, nastaví vztahy a vysvětlí vše potřebné.

Za kolik obchodovat do Itálie

Vždy za co nejvýhodnější cenu. Při obchodování s Itálií se vychází z ekonomické nabídky dodavatele a ekonomického požadavku odběratele. Hledá se kompromis přijatelný pro obě strany.

Jednání s italskými právníky a notáři

Jednání s italskými právníky a notáři/I v Itálii je možné najmout si právníka.

Zákon o italských právnících je upravován tzv. “Legge sugli avvocati”, obdoba “českého zákona o advokacii”.

Jak se obrátit na právníka v Itálii

Dáno jistou úrovní mluvené italštiny je velmi snadné komunikovat i s právníkem v Itálii. Pokud je osoba z ČR schopna vysvětlit, popsat svou věc, jistě se s právníkem domluví. Není od věci mít také již přeložené podklady pro italského právníka do italštiny, tedy listiny, rozhodnutí, výpovědi, citace, zákony atd. Nejlepší způsob jak se na právníka v Itálii obrátit, když český člověk italštinu neovládá je prostřednictvím překladatelské, nebo jiné italské kanceláře na území ČR.

Italský zprostředkovatel:  komunikace s italskými právníky a notáři ve věcech obchodních a majetkových. Rychlý kontakt na právního zprostředkovatele.

Za úplatu, nebo tlumočnický výkon lze zajistit snadnou a svižnou komunikaci s právníkem. Pro souvislost dialogu je ale vždy lepší mít na věc pouze jednoho překladatele tlumočníka, který se v případě a jeho průběhu – tedy komunikace s právníkem a vývoj věci – může soustředit v kontextu a podává pravidelné zprávy. Veliké plus je tlumočník italštiny, který také provede překlady všech potřebných dokumentů a tak vám vlastně celou věc naprosto ulehčí. Pro lidi, kteří kupují v Itálii dům, nebo se v Itálii soudí (méně příjemná varianta) je zprostředkující tlumočník, překladatel tou nejlepší devizou.

Slovníček základních pojmů:

 • Avvocato – Advokát
 • Legale – Právník
 • Notaio – Notář
 • Atto notarile – Notářský kon
 • Assistenza legale – Právní obhajoba
 • Difesa in giudizio – Trestní obhajoba
 • Firma autenticata – Ověřený podpis

Jsou situace, kdy se bez notáře neobejdete:

Dáno italskými zákony, např. toliko běžný převod nemovitosti procedurou zvanou “zápis do katastru nemovitosti” u nás lze provést zápisem a zaplacením poplatku ve výši 500 Kč katastru nemovitostí a vklad může provést prodávající s kupní smlouvou. V Itálii jsou zákony jiné a zápis do katastru nemovitostí je v Itálii podmíněn partecipací notáře, ten tvoří i uzavírá mezi účastníky smlouvu a přebírá na sebe veškerou odpovědnost za formality s tímto spojené. Dalších příkladů je mnoho a je dobré se na ně informovat dříve, než se člověk rozhodne něco v Itálii podnikat. Je dobré znát také ceny, ale ty jsou dány striktně tarifem pro notáře, tzv. “Tariffe notarili”.

Ověření podpisu v Itálii

Ověření podpisu v Itálii lze stejně jako v ČR získat z více instancí: obecní – městský úřad, notář. Žádáme-li ověřený podpis v Itálii, ptejme se po “Firma autenticata”, nebo také “Autentica della firma”.

Dalšími úkony povinně prováděny u notáře v Itálii jsou, že:

 • Italský notář přijímá závěti a plné moci – “Riceve i testamenti e procure”
 • Italský notář stojí u zakládání a změn obchodních společností – “Costituzione e modifiche di una società”
 • Italský notář obecně slouží k zaručení platnosti smluv – “Serve per garantire la validità dei contrratti in generale”
 • Cena za notářský úkon při převodu domu v Itálii z jednoho vlastníka na druhého je dána výší nemovitosti. U průměrné nemovitosti je řeč o částce cca 2000 Eur za tento úkon.
 • Při placení ověřeného podpisu je nutné se dotavit s kolkem v hodnotě 14,62 Eur. Kolek se italsky řekne: “Marca da bollo”.

Tvorba cizojazyčných obchodních prezentací a nabídek v italštině

Tvorba prezentací a oslovení partnerů v Itálii/Reklama v Itálii.

Tvorba reklamy

Tvorba reklamy ve všech dostupných médií. Průzkum reklamních strategií firem působících v oboru klienta. Reklama a její hodnocení. Statistika reklamy v Itálii.

Tvorba internetové reklamy

Tvorba velmi účinné reklamní strategie. Tvorba a doporučení pro všechny podoby internetové reklamy. Propagace www na pro italský web. Tvorba SEO v italském jazyce.

Tvorba prezentace

Firemní prezentace zákazníkovi pro jeho obchodního partnera. Tvorba prezentace pro nové obchodní partnery. Tvorba prezentace pro internetová média.

Tvorba reklamních materiálů

Sestavení a tvorba reklamních materiálů, resp. doporučení pro jejich obsah. Obsah v italském jazyce od italských marketingových specialistů.

Systémová rešerže italského trhu

Research italského trhu, studie trhu, přehledný průzkum.

Research italského trhu

Průzkum na základě požadavků a zadaných hodnot. Při výzkumu se vychází z nejaktuálnějších poznatků o trzích, vztazích s praktickou optikou obchodníka-průzkumníka.

Kompletní ergonomická studie trhu na základě zadání

Zadání = výsledky. Zadání je určení a jde ruku v ruce s nutnými výsledky, které musí být použitelné pro danou situaci.

Přesné výstupy

Výstupy se týkají přesných hodnot s aplikovatelností nejenom na předpokládaný výsledek, ale především na výsledek jehož architekturou může být samotný průzkum, který může přinést i nečekané informace.

Exaktní metodika

Metodika v podobě statistického záznamu v nejrůznějších formátech. Metodika je prověřená praxí a vychází z vlastního know-how při podobných průzkumech trhu v minulosti.

Research Itálie

Research je anglický název pro pojmy jako rešerže (pojem převzatý) a další činnosti, které je možno vystihnout v následujících bodech:

 • Rešerže v Itálii
 • Průzkum italského trhu
 • Poznání a průzkum obchodních vztahů a vazeb
 • Průzkum české konkurence operující v Itálii
 • Průzkum italských firem na českém trhu
 • Dokonalé rozpracování strukutury

Rádi provedeme jakoukoliv činnost mající za úkol splnit daný úkon hledání na území Itálie, nebo tam, kde se italsky mluví.

Žádáte-li po nás tento, nebo příbuzný úkon, kontaktujte nás ZDE.

Search for landowners in Italy

Search for property – Italy/Italy – property, grounds – searching for

Land, real estate, Italy, search.
Land, real estate, Italy, search.

Search for landowners in Italy

Search for an attractive ground according to requests from clients. Search based on parameters different from parameters typical for data of registration in Italian land Registry (like name, address, company name, etc.)

Finding out for property owners in Italy

Finding an owner of an attractive land – property in Italy according to requests from clients. Search based on parameters different from parameters typical for data of registration in Italian land Registry (like name, address, company name and so on)

Search based on GPS coordinates (Global Positioning System)

Search for an attractive ground owner – property according to clients´ requests based on GBS parameters. The client only has to provide coordinates to start the „real estate survey“. For the private scope of clients we found properties in Italy based on GPS parameters. We need only coordinates of the property.

 • Search based on Google Maps positions
 • Client only has to provide a map with the place needed to start the „real estate survey“

Contact us exactly HERE.

Jednání s italskými úřady při koupi nemovitosti v Itálii

Asistujeme při jednání s italskými úřady, popřípadě dáváme doporučení všem klientům, kteří z nějakého důvodu řeší koupi nemovitosti či pozemku v Itálii.

Potřebujete-li využít naše služby v tomto duchu, kontaktujte nás ZDE.

Vyhledání italských obchodních společností

Většina subjektů nás vyhledává způsobem podobným, jaký od nás posléze při hledání obchodních společností vyžadují. Úkony by se daly specifikovat jako (1. pád jednotného čísla podstatných jmen v češtině): Vyhledat společnost v Itálii, Obchodní společnosti v Itálii,  Hledání apod.

Vyhledání italských obchodních společností (s.r.l., S.p.A. atd.)

Vyhledání italských obchodních společností a informací o nich, je samozřejmou a základní službou Obchoduitálie. Další kategorií je vyhledání již zaniklých italských obchodních společností. v Itálii – jedná se o nadstandardní službou poskytovanou všem zájemcům o tyto informace.

Vyhledání majitele pozemku, nemovitosti dle souřadnic GPS

Vyhledávání nemovitostí – Itálie/Itálie – nemovitosti, pozemky: hledání.

Hledání nemovitostí v Itálii.
Hledání nemovitostí v Itálii.

Vyhledání majitele pozemku v Itálii

Vyhledání majitele atraktivního pozemku na žádost českého klienta. Vyhledání dle parametrů jiných, než typických pro vlastnictví v italském katastru, jako jméno, adresa, název společnosti apod.

Vyhledání majitele nemovitosti v Itálii

Vyhledání majitele atraktivní nemovitosti na žádost českého klienta. Vyhledání dle parametrů jiných, než typických pro vlastnictví v italském katastru, jako jméno, adresa, název společnosti apod.

Vyhledání dle souřadnic GPS

Vyhledání majitele atraktivního pozemku – nemovitosti na žádost českého klienta. Vyhledání dle parametrů GPS. Klient dodá pouze tyto souřadnice, na jejichž základě je započato tzv. “realitní šetření“.

Vyhledání dle google maps pozice

Vyhledání majitele atraktivního pozemku – nemovitosti na žádost českého klienta. Vyhledání dle indikace z Google Maps. Klient dodá pouze mapu s místem, na jehož základě je započato tzv. “realitní šetření“.

Žádáte-li obdobnou službu, kontaktujte nás na telefonu ZDE.

Prodej v Itálii – české zboží.

Prodej v Itálii – české zboží/Prodej českého zboží do Itálie České výrobky – Itálie Přijímáme zajímavé obchodní nabídky pro prodej vašeho zboží do Itálie. Nabídky se mají týkat komoditního prodeje, nebo zboží s tendencí originality a úspěšnosti prodeje v Itálii. České zboží – italské know-how

 • Nabídky vyhodnotíme a zvážíme jejich realizovatelnost.
 • Dodáme odpovídající know-how jak postupovat při prodeji a distribuci českých výrobků v Itálii.
 • Poradíme od A-Z ve smyslu obchodu v Itálii a obchodovatelnosti daného produktu. Jeho uplatnění a obstarání italských prodejních kanálů.

Bližší informace na českém českém telefonu: 608 xxx xxx, nebo v kontaktech ZDE.

Italská firma hledá partnera – červen 2012

Italská firma – obchodní zastoupení. Italská firma – hledá Italská výrobní firma hledá spolupracující subjekt středního až malého rozsahu pro navázání obchodní spolupráce v České republice. Italská firma – vyrábí Předmětem produkce jsou specializované potraviny pro speciální výživu. Italská firma – obchodní partner ČR Italská firma nabízí odběratelské a marketingové zázemí pro nový a zajímavý produkt. Podmínky, které by měl splňovat český partner: 

 • – střední, nebo menší obchodní zázemí
 • – znalost trhu v oblasti produktů speciální výživy
 • – znalost obchodních strategií a postupů
 • – znalost a odhodlanost vybudovat E-shop (není zatím podmínkou)

Italská firma nabízí:

 • – kvalitní produkt: novinku
 • – setkání a obchodování na úrovni
 • – odhodlanost spolupracovat na budování prodejní sítě v ČR
 • – dodání marketingových materiálů

Bližší informace na českém telefonu: 606 xxx xxx.

(English) List of italian companies

List of italian companies/Italian companies made to measure?

What is the list of italian companies

A list of italian companies is a public or non public accesible list of italian business companies, also the trade companies, among those (from that non private) belongs: italian commercial register, trade register and every public list of the italian business and trade companies, traders and businessman on the internet.