Tag Archive for Průzkum trhu

Servizio di ricerca dei clienti in Repubblica ceca

Il mese scorso abbiamo servito una ditta milanese per la ricerca delle ditte ceche in cerca del materiale italiano – settore immobili. La ricerca e´ durata circa 2 settimane e il risultato contava circa 80 soggetti. Il cliente italiano dopo aver ricevuto tutti i dati si e´ messo a contattare i clienti cechi.

Per le ditte italiane abbiamo realizzato quest anno piu´ di 20 progetti simili. Per le ditte ceche circa il doppio. Per l´anno prossimo abbiamo un programma di servire piu´ di 50 ditte, sia quelle ceche, sia quelle italiane.

Se siete in cerca dei clienti in Repubblica ceca – contattateci QUI.

Doba trvání základního průzkumu na artikl: Itálie

Základní průzkum trvá cca 1 týden. Během něho dochází k selekci podstatných firem a jejich prověření. Dochází ke zjištění těch faktorů, které mohou mít smysl pro okamžité rozhodování o smysluplnosti kontaktu s danou firmou. Pracovník selekce musí citlivě zpracovávat data a bezvadně pochopit potřebu českého klienta na českého dodavatele, bez této úvahy nelze provést úspěšné hledání firmy v průzkumu.

Po tomto základním průzkumu je klient zpravidla informován o jeho výsledcíh a je dotazován na další postup, resp. na jeho intenzitu. Dojde k opětovnému ujasnění cílů a k jednotlivým subjektům v Itálii se přistupuje již více konkrétněji.

Český klient cca po 10 – 14 dnech dostává základní produkt, tedy relevantní obchodní partnery/dodavatele pro klientův obchod v Čechách s nastíněním veškerých možností i rizik od daného pracovníka průzkumu.

Žádáte-li od nás průzkum italského trhu a rychlé dodání informací, kontaktujte nás ZDE.

 

Předběžný průzkum je lepší, než zmařená cesta

Před neuváženou cestou, nebo zkrátka cestou bez informací, je lépe se raději informovat u kompetentních osob/firem. Skrze E-mailovou a telefonickou komunikaci lze dnes zjistit mnoho okolností a ty které se přímo zjistit nedají, se dají odvodit logickou/statistickou cestou.

Před obchodní cestou do Itálie doporučujeme – těm subjektům, které ještě nemají mnoho zkušeností, nebo je pro ně styk s Itálií premiérovou záležitostí – ověřit veškeré informace předem z raději dvou nezávislých zdrojů, nežli posléze vynaložit zbytečné náklady, nebo náklady nadbytečné.

Všem nákladům může totiž předejít velmi jednoduchý průzkum trhu, základní průzkum, který ověří domnívané okolnosti.

Žádáte-li takový, nebo jiný průzkum italského trhu, kontaktujte nás ZDE.

Jsme toho názoru, že zvítězit má ten nejlepší

Každou firmu tvoří lidé a dle kvality lidí vzniká i obsah dané firmy a kvalita její činnosti. Na trhu vznikají stále nové a nové společnosti. Je to proto, že si během života každý z nás uvědomí, že není cesty zpět a že změna je život. Člověk získá nějaké zkušenosti a rozhodne se pro vlastní business.

Našimi nejčastějšími partnery bývají mladé progresivní firmy, které se nebojí trochu riskovat a chtějí si zkusit nové věci. Nedávno jsme řešili případ nově vznikající firmy v ČR. Resp. na začátku byl nápad svého tvůrce založit firmu s daným artiklem a informace, že na daný artikl jsou Italové špičkou ve svém oboru.

Na řadu přišel tedy Obchod Itálie a jasný požadavek: najít několik hlavních výrobců, vyžádat si materiály a začít jednat. To se povedlo v relativně krátkém čase a brzy se již jelo do Itálie na konkrétní obchodní jednání. V Itálii jsme s klientem strávili 4 dny a ten si nakonec gratuloval se svým novým obchodním partnerem k uzavření nového obchodu.

Žádáte-li naší asistenci při rozjezdu nového podnikání s návazností na italský trh, kontaktujte nás přímo ZDE.

Systémová rešerže italského trhu

Research italského trhu, studie trhu, přehledný průzkum.

Research italského trhu

Průzkum na základě požadavků a zadaných hodnot. Při výzkumu se vychází z nejaktuálnějších poznatků o trzích, vztazích s praktickou optikou obchodníka-průzkumníka.

Kompletní ergonomická studie trhu na základě zadání

Zadání = výsledky. Zadání je určení a jde ruku v ruce s nutnými výsledky, které musí být použitelné pro danou situaci.

Přesné výstupy

Výstupy se týkají přesných hodnot s aplikovatelností nejenom na předpokládaný výsledek, ale především na výsledek jehož architekturou může být samotný průzkum, který může přinést i nečekané informace.

Exaktní metodika

Metodika v podobě statistického záznamu v nejrůznějších formátech. Metodika je prověřená praxí a vychází z vlastního know-how při podobných průzkumech trhu v minulosti.

Research Itálie

Research je anglický název pro pojmy jako rešerže (pojem převzatý) a další činnosti, které je možno vystihnout v následujících bodech:

  • Rešerže v Itálii
  • Průzkum italského trhu
  • Poznání a průzkum obchodních vztahů a vazeb
  • Průzkum české konkurence operující v Itálii
  • Průzkum italských firem na českém trhu
  • Dokonalé rozpracování strukutury

Rádi provedeme jakoukoliv činnost mající za úkol splnit daný úkon hledání na území Itálie, nebo tam, kde se italsky mluví.

Žádáte-li po nás tento, nebo příbuzný úkon, kontaktujte nás ZDE.