Archive for Srpen 2019

Uffico della Motorizzazione Civile – conversione della patente

Výměna českého řidičského průkazu za italský probíhá na tomto úřadu, skrze žádost a dodání požadovaných náležitostí. Vyřízení žádosti asi 1 měsíc. Úřad, tj. agentura udává cca 4 týdny, ale někde se čeká i týdnů 6. Český řidičský průkaz musí být v den žádost odevzdán. Vyřízení, konverze, českého řidičáku na český, je podmíněna osobním podáním žádosti a její vyřízení v místě. Účastník se tedy musí dostavit 2 x, jednou při podání, podruhé při vyzvednutí. Samozřejmě, pověřením, např. italského právního zástupce, tímto úkonem, zřejmě italské právo rozhodně vylučovat nebude.

NÁLEŽITOSTI:

  • 2 x fotografie
  • kolky, asi 40 Euro
  • potvrzení od lékaře v Itálii ve věci zraku
  • codice fiscale
  • vyplněnou žádost
  • platný doklad totožnosti
  • český ŘP