Překlad právní korespondence žaloby

Vážený pane AAAA,

dle naší dohody zasílám k Vašim rukám návrh žaloby v českém jazyce a mám k němu tyto poznámky:

1. Jestliže chcete, zařídíme překlad tohoto dokumentu do italštiny za ___________ euro, což, jak věříme, je levnější cena, než ta, kterou byste musel zaplatit v Itálii.

2. Celá žaloba je strukturována tak, aby měla co největší naději na úspěch, byť, jak jsme již komunikovali, některé důležité body jsou tak obtížně dokazatelné a žaloba tak ohrožena neúspěchem. Z důvodů výše uvedených možná shledáte, že některá skutková tvrzení zcela neodpovídají tomu, jak jsme o věci komunikovali, nicméně jsme připraveni ke korekcím podle Vašich instrukcí.

3. Dovolujeme si Vás požádat o doplnění zažlucené pasáže ve smyslu doplnění motivu fiduciárního převodu tak, abyste tento důvod mohl následně k dotazu soudu i osobně vysvětlit.

4. Ohledně téže zažlucené pasáže bychom si dovolili požádat o pomoc pana kolegu BBBB (nedáváme jej do kopie, necháváme zcela na Vás, zda využijete jeho či jiného svého advokáta). Do této pasáže je třeba uvést alespoň základní normy upravující fiduciární převod podle italského práva, a to samozřejmě v kontextu Vaší dohody. Tyto body bychom následně upravili do podoby pochopitelné pro český soud. Prosíme i o odkaz na příslušné citace zákona v tomto smyslu. Jelikož zahraniční právní normy český soud nezná, je třeba mu prokázat jejich obsah, což s pomocí příslušného kolegy, který nám jejich obsah zašle, můžeme učinit.

5. Zbývá uvést, že žalovaná je paní CCA, jakožto nabyvatel podílu a společnost samotná z důvodů právní jistoty. Pan CCC nebyl přímým účastníkem právního vztahu, a proto žalován být sám nemůže. To nicméně na vyhlídkách na úspěch nic nemění.

Závěrem dovolte uvést, že k Vašim rukám byly odeslány dvě faktury (z účetních důvodů došlo k rozdělení na 2) s tím, že dohromady jsou vystaveny na dohodnutých 5.000 euro.

Budeme připraveni žalobu dále upravovat dle Vašich instrukcí, prosíme Vás o odpovědi na výše uvedené body a doufáme, že jsme vystihli co nejlépe Vaše intence obsažené v naší předchozí komunikaci.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,

Přílohy

Poptávka po administrativní pozici s italštinou

Dobrý den,

Píši Vám ohledně potencionální nabídky práce pro mne.

Dovolte, abych se představila jmenuji se AAA jsem z Pardubic, momentálně pracuji v advokátní kanceláři v Hradci Králové. Ráda bych změnila zaměstnání z důvodu mé jazykové vybavenosti co se týká hlavně anglického, italského, německého a polského jazyka. Od malička se aktivně věnuji anglickému jazyku a nedávno jsem se vrátila po sedmi letech z Itálie, kde jsem poslední tři roky chodila na Univerzitu v Calabrii, kde jsem se  věnovala oboru lingvistika a turismus.

Co se týká administrativy mám veliké zkušenosti a vzhledem k tomu, že většinou pracuji po boku různých ředitelů, tak si troufám říci, že administrativa by měla být jednou z mých silnějších stránek, samozřejmě, že každý obor je jiný, ráda se ale učím novým věcem a nic mi není cizí. Jsem hodně orientovaná na komunikaci s klientem, zajišťuji hodně služební cesty a překládání z a do daných jazyků, které ovládám a doučuji všechny věkové kategorie. Řidičský průkaz vlastním ,dojíždím každý den, jsem aktivní řidič.

Mám ráda život a vše co přinese.

Přikládám Vám svůj životopis, v případě jakýchkoli dotazů Vám rada na vše odpovím, případně se s Vámi ráda sejdu.

S přáním krásného dne,

Dopis Italsko-české průmyslové komoře

ODESÍLÁNO ČESKOU PRÁVNÍ KANCELÁŘÍ (PRAHA 2013):

RACCOMANDATA

Egregi partner commerciali,

ci rivolgiamo a Voi in rappresentanza della Camera di Commercio e dell´Industria Italo Ceca, (in seguito solo “Camera”), della quale il nostro studio e´altretanto socio, in questione del versamento di quota di iscrizione second l´art. n. 5 dello Statuto, il quale e´ parte dell´allegato dell´Atto costitutivo della Camera del 9.7.2002.

Tramite la presente ci permettiamo di avvisarvi, che finora non e´ stato pagato il Vostro versamento pagabile il Datum_splatnosti dell´ammontare Výše příspěvku.

Crediamo, che la mancanza e´ dovuta solo a un errore amministrativo.

Nel nome della Camera chiediamo la Vostra societa´ di rimborsare la quota di iscrizione dovuta al conto della Camera n. č. ___________ col numero identificativo __________ , e senza altre dilazioni.

Ci permettiamo di ricordarvi, che la Camera offre ai suoi soci una vasta gamma di attivita´ e di servizi, alla quale realizzazione e´ indispensabile soridarita´ -per quanto concerne il rimborso členského příspevku- di tutti i soci dell Camera interessati. Questo aspette e´ ugualemente importatante premessa per mantenere la base di soci attuale e per acquistare soci nuovi, i quali possono garantire un nuovo sviluppo della camera.

In caso di eventurali oscurita´ non esitate a rivolgerci al responsabile Kompetentní_osoba.

Placení pokuty v Itálii

Dotaz na úhradu pokuty ze zaslané korespondence:

Dobrý den, prosím poradíte kolik mám zaplatit na pokutě?

Nevyznám se v tom, děkuji. 

  • Překlady dokladů k pokutám z Itálie.
  • Překlady pokut s ověřením.
  • Překlady vyjádření italských úřadů.
  • Překlady z katastru nemovitostí.
  • Překlady kupních smluv.

Podmínky nákupu nemovitosti v Itálii

Per quanto riguarda l’acquisto da parte di un cittadino ceco, valgono le stesse modalità applicate per il Suo acquisto, cioè sono necessari esclusivamente la fotocopia di un documento di identità, del codice fiscale e di un documento ufficiale rilasciato dal Comune di residenza dal quale risulti lo stato civile dell’acquirente. E’ indispensabile, ovviamente, che l’acquirente sia in grado di comprendere la lingua italiana. Diversamente, dovrà comunicarcelo in quanto dovrà intervenire in atto un traduttore.

Limity hotovosti Itálie

Limit hotovosti v Itálii mezi fizickými osobami vyplacené z Itálie do jiné země EU

Dotaz: italský subjekt, projevil zájem koupit zlato od českého subjektu. Český subjekt zjišťuje limit. Je lépe držet se starého limitu, 10.000 Euro a případně větší částku rozdělit na více transakcí. Potřebujete-li zprostředkovat tyto transakce, jsme k dispozici.