Tag Archive for Průzkum trhu

Servizio di ricerca dei clienti in Repubblica ceca

Il mese scorso abbiamo servito una ditta milanese per la ricerca delle ditte ceche in cerca del materiale italiano – settore immobili. La ricerca e´ durata circa 2 settimane e il risultato contava circa 80 soggetti. Il cliente italiano dopo aver ricevuto tutti i dati si e´ messo a contattare i clienti cechi.

Per le ditte italiane abbiamo realizzato quest anno piu´ di 20 progetti simili. Per le ditte ceche circa il doppio. Per l´anno prossimo abbiamo un programma di servire piu´ di 50 ditte, sia quelle ceche, sia quelle italiane.

Se siete in cerca dei clienti in Repubblica ceca – contattateci QUI.

Doba trvání základního průzkumu na artikl: Itálie

Základní průzkum trvá cca 1 týden. Během něho dochází k selekci podstatných firem a jejich prověření. Dochází ke zjištění těch faktorů, které mohou mít smysl pro okamžité rozhodování o smysluplnosti kontaktu s danou firmou. Pracovník selekce musí citlivě zpracovávat data a bezvadně pochopit potřebu českého klienta na českého dodavatele, bez této úvahy nelze provést úspěšné hledání firmy v průzkumu.

Po tomto základním průzkumu je klient zpravidla informován o jeho výsledcíh a je dotazován na další postup, resp. na jeho intenzitu. Dojde k opětovnému ujasnění cílů a k jednotlivým subjektům v Itálii se přistupuje již více konkrétněji.

Český klient cca po 10 – 14 dnech dostává základní produkt, tedy relevantní obchodní partnery/dodavatele pro klientův obchod v Čechách s nastíněním veškerých možností i rizik od daného pracovníka průzkumu.

Žádáte-li od nás průzkum italského trhu a rychlé dodání informací, kontaktujte nás ZDE.

 

Předběžný průzkum je lepší, než zmařená cesta

Před neuváženou cestou, nebo zkrátka cestou bez informací, je lépe se raději informovat u kompetentních osob/firem. Skrze E-mailovou a telefonickou komunikaci lze dnes zjistit mnoho okolností a ty které se přímo zjistit nedají, se dají odvodit logickou/statistickou cestou.

Před obchodní cestou do Itálie doporučujeme – těm subjektům, které ještě nemají mnoho zkušeností, nebo je pro ně styk s Itálií premiérovou záležitostí – ověřit veškeré informace předem z raději dvou nezávislých zdrojů, nežli posléze vynaložit zbytečné náklady, nebo náklady nadbytečné.

Všem nákladům může totiž předejít velmi jednoduchý průzkum trhu, základní průzkum, který ověří domnívané okolnosti.

Žádáte-li takový, nebo jiný průzkum italského trhu, kontaktujte nás ZDE.