Databáze italských firem

Databáze italských firem.

Databáze italských firem.

Jak je databáze italských firem dlouhá

Nekonečně dlouhá. Na internetu a ve specializovaných seznamech existují stovky a tisíce zápisů firem obchodujících se zahraničím, nebo takových, které prostě mají v databázi v Itálii zápis a informace jak a s kým obchodují není pro jejich zápis podstatná. Rychlé obstarání italské firmy z databáze

Vlastní databáze italských firem

Vlastní databáze italských firem je taková databáze, kterou klient zažádá k vytvoření. Může obsahovat třeba jen deset kontaktů, ale také 150 tisíc kontaktů. Databáze italských firem na míru je databází, na kterou má nárok jen objednavatel služby a není povinen takovouto databázi poskytovat třetím stranám.

Jaké informace jsou pro databázi italských firem podstatné – samozřejmě jen ty nejlepší

Nejlepší informace jsou ty, které mají smysl a tvoří dohromady ucelený systém. Takový systém, který ladí se systémem objednavatele. Takové informace poté budou lehce a rychle zpracovatelné a přinesou žádaný výsledek. Budou zpravidla využitelné jen osobou vlastníka a tedy minimálně zneužitelné.

JAK SESTAVOVAT ADRESÁŘ

Adresář italských firem, je pak sestavován na míru zákazníkovi. Resp. jsou z něj generovány jen relevantní firmy, zpravidla do 10 firem. Sestavení adresáře 10 prověřených firem, může zabrat 3 dny práce. Za prověřené firmy, jsou považovány firmy:

  • s platným obchodním rejstříkem
  • s pozitivní komunikační odezvou (E-mail, telefon)
  • firmy, kde se prověřila existence nabízených služeb, zboží