Archive for Vyhledávání italských firem

🔍 Servizio di Ricerca dei Clienti in Repubblica Ceca – Espandiamo i Vostri Orizzonti Commerciali!

Siamo lieti di presentare il nostro efficiente servizio di ricerca dei clienti in Repubblica Ceca, dedicato a tutte le aziende italiane che desiderano espandere la loro presenza sul mercato ceco nel settore immobiliare. 🏢🌍

Un Successo di Ricerca 💼

Il mese scorso, abbiamo collaborato con una rinomata ditta milanese per la ricerca delle aziende ceche interessate al materiale immobiliare italiano. Grazie alla nostra meticolosa ricerca durata circa 2 settimane, siamo riusciti a individuare ben 80 soggetti potenzialmente interessati. Il cliente italiano è rimasto estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti e ha iniziato a contattare direttamente i clienti cechi. 🎯📈

Un Curriculum di Successi 🏆

Siamo orgogliosi di aver realizzato oltre 20 progetti simili quest’anno per le aziende italiane, fornendo loro un valido supporto nella ricerca dei clienti in Repubblica Ceca. Ma non ci fermiamo qui! Per le aziende ceche, abbiamo aggiunto ulteriori risorse per poter gestire il doppio di progetti il prossimo anno. Il nostro obiettivo è servire più di 50 ditte, sia ceche che italiane, garantendo risultati di qualità e successo per tutti i nostri clienti. 🤝💪

Unisciti a noi nella nostra missione di creare connessioni commerciali di successo tra l’Italia e la Repubblica Ceca. Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere nuove opportunità di business! 🌟📊

🌐 Siamo i Vostri Esperti di Business in Repubblica Ceca 🌐

Un Mercato Ricco di Opportunità 💼📈

Repubblica Ceca offre un mercato dinamico e ricco di opportunità per le aziende italiane. Con la nostra approfondita ricerca dei clienti, vi apriremo le porte a nuove possibilità di business e vi aiuteremo a trovare partner commerciali affidabili e interessati al vostro materiale immobiliare. 🏘️💰

Assistenza Personalizzata 🤝

Siamo consapevoli che ogni azienda ha esigenze uniche e obiettivi specifici. Per questo motivo, il nostro servizio di ricerca dei clienti è completamente personalizzato per adattarsi alle vostre necessità. Vi guideremo passo dopo passo, offrendovi il supporto necessario per raggiungere il successo nel mercato ceco. 🚀🔍

Il Futuro è Promettente 🌟

Il nostro impegno nel servire più di 50 ditte, sia ceche che italiane, nel prossimo anno è una dimostrazione del nostro entusiasmo e della nostra dedizione nel contribuire alla crescita delle vostre attività. Con il nostro aiuto, sarete pronti a sfruttare appieno le opportunità del mercato ceco e a stabilire solide partnership commerciali. 🌱💼

Unisciti alla Nostra Rete di Successo 🤝

Non perdete l’opportunità di ampliare il vostro business e di creare relazioni di successo in Repubblica Ceca. Contattateci oggi stesso e insieme creeremo una strategia vincente per il vostro successo commerciale. 📞🏢

Siamo pronti a guidarvi verso un futuro prospero in Repubblica Ceca. Non esitate a contattarci e diventate parte della nostra rete di successo! 🌟🚀

Se siete in cerca dei clienti in Repubblica ceca – contattateci QUI.

Noví italští výrobci nabízejí lepší podmínky

Italští výrobci, nebo italské firmy, které se první přizpůsobili krizovému stavu a přešli na ekonomicky zdravější uvažování, než tomu bylo v minulosti, nebízejí svým klientům v současné době konkurence schopné podmínky obchodování. Jsou flexiblinější, ochotnější a levnější.

Výrobci zboží v Itálii: flexibilita

Dalo by se tedy také říci, krizi přežili jen firmy – jedinci s těmito vlastnostimi. Tací jedinci, kteří umí kvalitně a rychle komunikovat se svými zahraničními partnery a kteří dokáží vyjít maximálně vstříct. České firmy hledající suroviny, zboží v Itálii pro svůj obchod v Česku a Slovensku mají nyní šance narazit na nově vzniklé odnože a fůze tradičních oborů a nalézt tak lepšího dodavatele svých služeb, nebo zboží.

Žádáte-li nově vzniklou firmu o učinění zajímavé obchodní nabídky, kontaktujte nás ZDE.

Nový italský dodavatel pro český obchodní subjekt

V předchozím kvartálu jsme na základě poždavku pro českého klienta zajistili nové dodavatele nabízeného sortimentu klienta. Klient se na nás koncem září obrátil s požadavkem o možnostech dovozu konkurenčního produktu vzhledem ke stávajícímu produktu, který odebíral od italského zástupce pro ČR.

Jak importovat zboží z Itálie

Spolupráce s italským zástupcem věhlasné značky skomírala: nespolehlivost, reklamace, špatná a nepravidelná komunikace. Tak nějak zněla stížnost klienta na dosavadní obchodní vztah. Klient požadoval nalezení konkurenčního produktu u firmy, která by byla schopna nastolit hodnotný obchodní vztah, jehož výsledkem by byla pravidelná a dlouhodobá odběratelská spolupráce.

Hledání italských firem na internetu

Klient požadoval firmu nejlépe takovou, která nemá na území ČR stálé zastoupení a přál si zhodnotit kvalitu výrobků, jejich marketingovou podporu atd. Po dvou měsících došlo k vyjednání kýženého. Na základě prvotní kontaktáže italských výrobců, byla vytipována nejhodnotnější firma a s ní uzavřena i obchodní dohoda o výhradním zastoupení pro Českou republiku.

Žádáte-li od nás nastolení obchodního vztahu s italským dodavatelem, kontaktujte nás prosím ZDE.

Podnikání s E-shopem v Itálii: Osvojte si Trh Plný Příležitostí! 😊🛍️🇮🇹

Máte služby, nebo zboží, které by mohlo jisto jistě zajímat Italy? Pak je tu čas rozjet E-shop, nebo stránky v italském jazyce a příslušnou obchodní aktivitu. Aktivita může být dle typu obchodu a podnikání:

  • tedy se stránkami v italštině a aktivitami business developmentu (klíčová slova, popisy produktů, reklamní texty)
  • E-shopem v italštině a příslušným rozvojem internetového podnikání v italském jazyce

Ke druhé variantě patří samozřejmý rozvoj všech dalších strategických postupů budování pozic a webu, jak v českém prostředí: Obdoby českých stránek srovnávání cen, tvorba web buildingu, rozvoj webu. Ve prvním případě se postupuje metodou postupného průzkumu trhu a vyhodnocování informací, ale toto je spíše již téma na OBCHODNÍ PRŮZKUM ITALSKÉHO TRHU.

Podnikání s E-shopem v Itálii: Osvojte si Trh Plný Příležitostí!

Pokud máte služby nebo zboží, které by mohly zaujmout italské zákazníky, je čas zvážit rozšíření vaší obchodní aktivity směrem do Itálie. Italský trh je bohatý na příležitosti a má velký potenciál pro úspěch. Existuje několik strategických přístupů, které můžete zvážit při podnikání s E-shopem v Itálii 💼🌍

1. Stránky v Italštině a Business Development:

První možností je vytvoření stránek v italském jazyce a postupné rozvíjení vaší obchodní aktivity. Tímto způsobem budete schopni postupně pronikat na italský trh a zkoumat jeho potenciál. Je důležité provádět průzkum trhu a vyhodnocovat informace, abyste lépe porozuměli italským zákazníkům, jejich preferencím a chování. Tento přístup vám umožní postupně budovat značku a získávat loajální zákazníky 📈🕵️‍♀️

2. E-shop v Italštině a Rozvoj Internetového Podnikání:

Druhou možností je zřídit E-shop v italském jazyce a aktivně rozvíjet vaše internetové podnikání na italském trhu. To zahrnuje tvorbu kvalitního E-shopu, optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a online marketing. V tomto případě můžete využít osvědčených strategií, které jste používali v českém prostředí, a přizpůsobit je italským potřebám a preferencím 💻📊📢

Další Kroky: Business Development a Obchodní Průzkum Italského Trhu:

Ať už se rozhodnete pro první nebo druhou možnost, dalšími důležitými kroky jsou business development a obchodní průzkum italského trhu. Je nezbytné porozumět místní kultuře, preferencím zákazníků a konkurenci. Získané informace vám umožní upravit vaše strategie, nabídku a marketingové kampaně tak, aby efektivně oslovily italskou cílovou skupinu 💻📊📢

Podnikání s E-shopem v Itálii: Zajistěte Si Expertní Podporu:

Podnikání v zahraničí může být náročné, proto je doporučeno vyhledat si odbornou podporu. Právní a daňové otázky, lokalizace obsahu a komunikace s místními partnery jsou klíčové faktory pro úspěch. Spolupráce s místními odborníky vám umožní minimalizovat rizika a plně využít potenciál italského trhu 🤝🏢🔍

Závěr: Otevřete Dveře K Úspěchu na Italském Trhu:

Itálie je zemí bohatou na kulturní dědictví a obchodní příležitosti. S kvalitními strategiemi pro podnikání s E-shopem v Itálii můžete osvojit tento trh a získat si loajální zákazníky. Nebojte se vyhledat expertní radu a postupujte s důkladným průzkumem a plánováním. Otevřete dveře k úspěchu a expandujte na italský trh s plnou silou! 🇮🇹🚀

Žádáte-li informace, jak postupovat při E-shopovém podnikání do Itálie, kontaktujte nás ZDE.

Zajištění italského zboží pro české e-shopy

Zjištění a zjištění italských dodavatelů/výrobců pro české E-shopy formou vyhledání dodavatele na území Itálie. Nastavení smluvních dohod mezi dodavatelem a objednavatelem/odběratelem dle platných zákonů a smluv.

  • Zjištění kvality zboží formou vzorků/zkušebních dodávek apod.
  • Komunikace s italským partnerem skrze prostředníka v italském jazyce

Při realizaci obchodního nápadu, nebo zřízení e-shopu se vychází z požadavků českého subjektu na kvalitu, typ zboží, množství, cenu apod. Ta je posléze dodržována při výběru partnera/dodavatele italského zboží v rozsáhlejším průzkumu/nebo průzkumu cíleném (je-li dodavatel, nebo jejich okruh znám).

Český odběratel zboží pro e-shopy je obeznámen se všemi okolnostmi, které italský partner deklaruje. Je upozorněn na možná rizika, nejasnosti, popřípadě je mu doporučeno jiných variant. Jsme zkušenými researchery italského zboží a firem. Obraťte se na nás v případě potřeby zajištění zboží pro váš E-shop, firmu.

Kontakty na nás jsou kompletně ZDE.

Úspěšné jednání

Jednání s italským výrobcem spojovacího materiálu mělo úspěšný závěr 🎉. Pro to, aby výsledek nebyl jiný, jsme udělali vše 👍. Vzali jsme klientovu záležitost za svou a provedli službu v jednání s italskou stranou ke vší spokojenosti klienta 😊. Klient měl navíc veliké štěstí 🍀, že jeho exkluzivní zájem byl vyhodnocen protistranou jako jednoznačný, a to i s přispěním naší pomoci.

Klient se nacházel již v Itálii 🇮🇹, když nám telefonoval s prosbou o pomoc při vyhledání vhodné firmy. Deklaroval, že po příjezdu do ČR záležitost dořešíme a provedeme rozsáhlejší průzkum a přehled všech kontaktovaných firem🌍.

Kdo je Dr. Robeto Powell

Klient po příjezdu do ČR opravdu našel čas a společně jsem se na věcí zamysleli 🤔, vytipovali další subjekty a následná cesta byla již perfektně promyšlenou výpravou 🗺️. K návštěvě všech subjektů nám stačily pouhé dva dny 📅. Bylo to právě proto, že jsme předem dokázali zmapovat terén a nečinit nadbytečné kroky, které by nepřinesly žádný výsledek.

Na závěr všeho zde byl stav, který by sedal nazvat: úspěšně nastavenou novou spoluprací mezi klientem a italskou stranou 🤝.

Žádáte-li završit v Itálii úspěšné jednání, kontaktujte nás ZDE 📞.

Jsme toho názoru, že zvítězit má ten nejlepší

Každou firmu tvoří lidé a dle kvality lidí vzniká i obsah dané firmy a kvalita její činnosti. Na trhu vznikají stále nové a nové společnosti. Je to proto, že si během života každý z nás uvědomí, že není cesty zpět a že změna je život. Člověk získá nějaké zkušenosti a rozhodne se pro vlastní business.

Našimi nejčastějšími partnery bývají mladé progresivní firmy, které se nebojí trochu riskovat a chtějí si zkusit nové věci. Nedávno jsme řešili případ nově vznikající firmy v ČR. Resp. na začátku byl nápad svého tvůrce založit firmu s daným artiklem a informace, že na daný artikl jsou Italové špičkou ve svém oboru.

Na řadu přišel tedy Obchod Itálie a jasný požadavek: najít několik hlavních výrobců, vyžádat si materiály a začít jednat. To se povedlo v relativně krátkém čase a brzy se již jelo do Itálie na konkrétní obchodní jednání. V Itálii jsme s klientem strávili 4 dny a ten si nakonec gratuloval se svým novým obchodním partnerem k uzavření nového obchodu.

Žádáte-li naší asistenci při rozjezdu nového podnikání s návazností na italský trh, kontaktujte nás přímo ZDE.