Archive for Všechna témata

Právní konference Itálie (připravují čeští právníci)

Gentili signore, egregi signori

Stimati ascoltatori, permettetemi di presentarmi e di accoglierVi alla presente conferenza. Mi chiamo DDD e sono avvocato. Nello studio legale CCC a DDD mi specializzo soprattutto nella difesa dei clienti importanti in cause processuali e in arbitraggio nel campo del diritto commerciale. In seguito offro un servizio nel settore legale della commercializzazione in mercati finanziari e in campo di recupero di crediti. Nello studio legale CCC a DDD faccio ugualmente parte del team, che offre i servizi legali alla clientela italiana.

La presente conferenza è organizzata dallo studio legale DDD a CCC in collaborazione con la multinazionale società di consulenza OOO. All’inizio della conferenza vorrei in breve presentarVi lo studio legale CCC a DDD. Dopo la presentazione parlerò della nostra attività in collaborazione con la società Cash Collectors del campo di recupero di crediti. In seguito prende la direzione della conferenza il Mgr. PP OO, collega e partner nello studio legale CCC a DDD, il quale presenterà l’argomento attuale d’insolvenza, il regolamento del diritto d’insolvenza in Repubblica ceca e attuali argomenti relativi a questa problematica, compreso il nuovo vigore della legge d’insolvenza, la quale, tra altro, è una reazione alla crisi finanziaria globale. Gli specialisti della società Deloitte presenteranno la problematica d’insolvenza da un punto di vista economico.

Le tappe specializzate della conferenza relative al recupero di crediti e la legge d´insolvenza saranno svolte in lingua ceca, dato che, come siamo stati informati, l´interpretazione simultanea dovrebbe essere assicurata.

Per quanto riguarda la breve sintesi del nostro studio legale, posso dire che siamo una ditta giovane, rapidamente crescente e commercialmente orientata; con più di 100 membri del team operativo e 150 collaboratori siamo uno degli studi maggiori in Repubblica ceca. La maggioranza degli avvocati senior dello studio legale CCC & DDD acquisisce larga esperienza in tutti i settori legali già prima del loro arrivo nello studio e ciò avvenne negli sudi legali internazionali più rinomati. Tutto ciò permette allo studio legale CCC a DDD di offrire un servizio legale di prima qualità, che copre tutti i campi dell’attività legale.

Grazie alla rete di enti riusciamo a coprire tutte le regioni importanti della Repubblica ceca e in Slovacchia. Per avere più informazioni mi permetterei per i motivi di tempo di rimandarVi ai cataloghi che saranno qui a Vostra disposizione.

Permettetemi di sfruttare quest’occasione e presentare il nostro lavoro insieme alla società RR RR, dato che da ora inizierei a parlare in lingua ceca.

Překlad právní korespondence žaloby

Vážený pane AAAA,

dle naší dohody zasílám k Vašim rukám návrh žaloby v českém jazyce a mám k němu tyto poznámky:

1. Jestliže chcete, zařídíme překlad tohoto dokumentu do italštiny za ___________ euro, což, jak věříme, je levnější cena, než ta, kterou byste musel zaplatit v Itálii.

2. Celá žaloba je strukturována tak, aby měla co největší naději na úspěch, byť, jak jsme již komunikovali, některé důležité body jsou tak obtížně dokazatelné a žaloba tak ohrožena neúspěchem. Z důvodů výše uvedených možná shledáte, že některá skutková tvrzení zcela neodpovídají tomu, jak jsme o věci komunikovali, nicméně jsme připraveni ke korekcím podle Vašich instrukcí.

3. Dovolujeme si Vás požádat o doplnění zažlucené pasáže ve smyslu doplnění motivu fiduciárního převodu tak, abyste tento důvod mohl následně k dotazu soudu i osobně vysvětlit.

4. Ohledně téže zažlucené pasáže bychom si dovolili požádat o pomoc pana kolegu BBBB (nedáváme jej do kopie, necháváme zcela na Vás, zda využijete jeho či jiného svého advokáta). Do této pasáže je třeba uvést alespoň základní normy upravující fiduciární převod podle italského práva, a to samozřejmě v kontextu Vaší dohody. Tyto body bychom následně upravili do podoby pochopitelné pro český soud. Prosíme i o odkaz na příslušné citace zákona v tomto smyslu. Jelikož zahraniční právní normy český soud nezná, je třeba mu prokázat jejich obsah, což s pomocí příslušného kolegy, který nám jejich obsah zašle, můžeme učinit.

5. Zbývá uvést, že žalovaná je paní CCA, jakožto nabyvatel podílu a společnost samotná z důvodů právní jistoty. Pan CCC nebyl přímým účastníkem právního vztahu, a proto žalován být sám nemůže. To nicméně na vyhlídkách na úspěch nic nemění.

Závěrem dovolte uvést, že k Vašim rukám byly odeslány dvě faktury (z účetních důvodů došlo k rozdělení na 2) s tím, že dohromady jsou vystaveny na dohodnutých 5.000 euro.

Budeme připraveni žalobu dále upravovat dle Vašich instrukcí, prosíme Vás o odpovědi na výše uvedené body a doufáme, že jsme vystihli co nejlépe Vaše intence obsažené v naší předchozí komunikaci.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,

Přílohy

Poptávka po administrativní pozici s italštinou

Dobrý den,

Píši Vám ohledně potencionální nabídky práce pro mne.

Dovolte, abych se představila jmenuji se AAA jsem z Pardubic, momentálně pracuji v advokátní kanceláři v Hradci Králové. Ráda bych změnila zaměstnání z důvodu mé jazykové vybavenosti co se týká hlavně anglického, italského, německého a polského jazyka. Od malička se aktivně věnuji anglickému jazyku a nedávno jsem se vrátila po sedmi letech z Itálie, kde jsem poslední tři roky chodila na Univerzitu v Calabrii, kde jsem se  věnovala oboru lingvistika a turismus.

Co se týká administrativy mám veliké zkušenosti a vzhledem k tomu, že většinou pracuji po boku různých ředitelů, tak si troufám říci, že administrativa by měla být jednou z mých silnějších stránek, samozřejmě, že každý obor je jiný, ráda se ale učím novým věcem a nic mi není cizí. Jsem hodně orientovaná na komunikaci s klientem, zajišťuji hodně služební cesty a překládání z a do daných jazyků, které ovládám a doučuji všechny věkové kategorie. Řidičský průkaz vlastním ,dojíždím každý den, jsem aktivní řidič.

Mám ráda život a vše co přinese.

Přikládám Vám svůj životopis, v případě jakýchkoli dotazů Vám rada na vše odpovím, případně se s Vámi ráda sejdu.

S přáním krásného dne,

Placení pokuty v Itálii

Dotaz na úhradu pokuty ze zaslané korespondence:

Dobrý den, prosím poradíte kolik mám zaplatit na pokutě?

Nevyznám se v tom, děkuji. 

  • Překlady dokladů k pokutám z Itálie.
  • Překlady pokut s ověřením.
  • Překlady vyjádření italských úřadů.
  • Překlady z katastru nemovitostí.
  • Překlady kupních smluv.

Dopis Italsko-české průmyslové komoře

ODESÍLÁNO ČESKOU PRÁVNÍ KANCELÁŘÍ (PRAHA 2013):

RACCOMANDATA

Egregi partner commerciali,

ci rivolgiamo a Voi in rappresentanza della Camera di Commercio e dell´Industria Italo Ceca, (in seguito solo “Camera”), della quale il nostro studio e´altretanto socio, in questione del versamento di quota di iscrizione second l´art. n. 5 dello Statuto, il quale e´ parte dell´allegato dell´Atto costitutivo della Camera del 9.7.2002.

Tramite la presente ci permettiamo di avvisarvi, che finora non e´ stato pagato il Vostro versamento pagabile il Datum_splatnosti dell´ammontare Výše příspěvku.

Crediamo, che la mancanza e´ dovuta solo a un errore amministrativo.

Nel nome della Camera chiediamo la Vostra societa´ di rimborsare la quota di iscrizione dovuta al conto della Camera n. č. ___________ col numero identificativo __________ , e senza altre dilazioni.

Ci permettiamo di ricordarvi, che la Camera offre ai suoi soci una vasta gamma di attivita´ e di servizi, alla quale realizzazione e´ indispensabile soridarita´ -per quanto concerne il rimborso členského příspevku- di tutti i soci dell Camera interessati. Questo aspette e´ ugualemente importatante premessa per mantenere la base di soci attuale e per acquistare soci nuovi, i quali possono garantire un nuovo sviluppo della camera.

In caso di eventurali oscurita´ non esitate a rivolgerci al responsabile Kompetentní_osoba.

Zajištění italského zboží pro české e-shopy

Zjištění a zjištění italských dodavatelů/výrobců pro české E-shopy formou vyhledání dodavatele na území Itálie. Nastavení smluvních dohod mezi dodavatelem a objednavatelem/odběratelem dle platných zákonů a smluv.

  • Zjištění kvality zboží formou vzorků/zkušebních dodávek apod.
  • Komunikace s italským partnerem skrze prostředníka v italském jazyce

Při realizaci obchodního nápadu, nebo zřízení e-shopu se vychází z požadavků českého subjektu na kvalitu, typ zboží, množství, cenu apod. Ta je posléze dodržována při výběru partnera/dodavatele italského zboží v rozsáhlejším průzkumu/nebo průzkumu cíleném (je-li dodavatel, nebo jejich okruh znám).

Český odběratel zboží pro e-shopy je obeznámen se všemi okolnostmi, které italský partner deklaruje. Je upozorněn na možná rizika, nejasnosti, popřípadě je mu doporučeno jiných variant. Jsme zkušenými researchery italského zboží a firem. Obraťte se na nás v případě potřeby zajištění zboží pro váš E-shop, firmu.

Kontakty na nás jsou kompletně ZDE.