Změna jednatele v italské společnosti

Nebo-li také přepis italské firmy na nového majitele v italské společnosti s ručením omezeným (SRL = s.r.o. / nebo případně jiných druhů korporací). Nyní zveřejňujeme odborný dotaz klientů na přepis italské firmy – čili formalisticky správně pojmenováno, jako “změna jednatele“:

Chtěla bych se zeptat, zda je možné a za jakých podmínek uskutečnit přepis italské firmy na nového majitele? – amministratore

——-

Požadované doplňující informace:

 • v jakém státě a v jakém městě se ta firma nachází
 • o jaký druh právnické osoby se jedná

Tento poptávající klient pak odpověděl doslovně toto:

“firma se nachazi v Italii, mesto Falcade, je to srls, ja jsem jediny jednatel, chtela bych prepsat na jineho jednatele, take Cecha a budget za poskytnuti informaci, opravdu netusim…? Reknete si a ja bud budu souhlasit, nebo ne”

—————————

NAŠE ZAMĚŘENÍ:

Přepisy firem v Itálii provádíme přímo jednáním v Itálii v italském jazyce. Ceny za specifické úkony uvádíme vždy dle daného konkrétního úkonu, neboť i náklady na službu, se můžou případ od případu lišit. Klienti vždy znají předem alespoň předběžnou cenu úkonu. V některých případech znají cenu úkonu s přesností na 1 Euro nebo jednu Korunu. Nedávno jsme zajišťovali 42 tisíc kontaktů na firmy českým zájemcům, které měli sloužit pro prodej zdravotnického materiálu do Itálie a zajištění nových obchodních kontaktů. Naší specializací je vlastně orientace v italské administrativě a právu.

S provedením služby také souvisí tyto hrazené úkony:

 • Změna jednatele v obchodní komoře.
 • Změna společníka se zápisem do obchodního rejstříku.
 • Digitální podpisy.
 • Rychlé vyřízení služby – za naši provizi.
 • Italští klienti naopak mohou poptávat zřízení s.r.o. v ČR, např. v Praze (costituzione di una societàS.R.L. – Praga e altrove i RC).
 • Samozřejmostí je také založení nové firmy v Itálii, společností s ručením omezením nebo jiné právní formy. Pro některé typy obchodů je přímo výhodné vlastnit SRL (s.r.o.) v Itálii, i přes vyšší zdanění a povinnost daňového poradce. Máte-li obchodního partnera v Itálii, můžete s ním konzultovat či mu navrhnout zřízení společnosti v ČR.

Pro určení ceny změny jednatele v italské společnost, potřebujeme:

 • Vědět, zda-li dochází jen ke změně jednatele či také ke změně poměru základního kapitálu (quote societarie).
 • Potřebujeme autorizaci digitálního podpisu, obou osob (jednatele, který opouští a jednatele, který vstupuje).
 • Také doklad totožnosti či potvrzení trvalém bydlišti obou právnických osob.
 • Výpis z rejstříku společností daných firem, či případně obstaráme. Zde činí cena 10 – 20 Euro za úkon, včetně poplatků italskému rejstříkovému soudu. Výpis tedy zařídíme za klienta a na bázi tohoto výpisu z rejstříku se lze dostat k stěžejnímu bodu přepisu jednatele.

Poslední podklady ke změně jednatele, jsme obdrželi dne 22. 2. 2021 a změna byla provedena ke dni 24. 2. 2021. Klient od nás obdržel formuláře k podpisu, které nám poslal naskenované E-mailem a my jsme mu již zaslali výpis z obchodního rejstříku, kde byla změna jednatele potvrzena novým jménem (staré jméno zůstává zapsané, jako tomu je u českých obchodních rejstříků, kdy jsou čitelní všichni předchozí jednatelé). Celá změna tedy zabrala 3 dny. Tj. od potvrzení žádosti a zaslání formulářů s podpisy interesovaných osob (původní a nový jednatel). Zpravidla deklarujeme pro takovouto změnu 1-2 pracovní týdny, nicméně většinou se podaří provést změnu ve velmi krátkém termínu. Klient se na závěr ještě dotazoval, proč je stále veden ve výpisu (visura camerale). Situace je obdobná, jako u výpisů úplných či také zjednodušených a to i v různých registrů firem v ČR. Tj. vždy je ve struktuře firmy čitelný i původní jednatel, nebo více jednatelů – společníků akcionářů, pokud takových více např. společníků / akcionářů ve společnosti figurovalo. Jedná se tedy o podobná pravidla, jako je tomu v případě českého prostředí obchodních společností.

Comments are closed.