Italský jazyk pro obchodníky

Jazyk italských obchodníků. Italští obchodníci a jejich jazyk Italští obchodníci se v zásadě rozdělují na ty ze severu a na obchodníky z jihu. Úroveň jazyka může být v jistých kruzích devizou, ale největší procento italských obchodníků a hlavně těch z jihu se drží své rodné mateřštiny (například neapolské italštiny) a tou hovoří i s tlumočníky zprostředkovateli v zahraničí – pokud takové vyhledají. Na druhou stranu se v Itálii najde celá řada italských obchodníků, zástupců a zprostředkovatelů, kteří ovládají i angličtinu a běžně ji využívají, i tak ale uvítají, pokud při obchodování v zahraničí narazí na partnera – který hovoří jejich rodnou italštinou. Má svá specifika. Specifika italského obchodního jazyka Italský obchodní jazyk v sobě nese celou řadu specifik, od jednotlivých výrazů, až daný řád věty, či celého jednání, které má téměř vždy přesný harmonogram.

Moderní italský obchodník ovládá perfektně internet a také na internetu hledá specifické výrazy, které se v na internetu vyskytují. Dá se tedy říci, že se jedná o italský obchodní jazyk používaný v internetovém prostředí. Italština pro zprostředkovatele Italština je pak také jakousi devizou pro zahraniční zprostředkovatele a pokud ji ovládají mají 200 % náskok před těmi, u kterých to tak není. Italštinu zahraničního zprostředkovatele také ocení obchodník na úrovni, který má přehled a nějaké vzdělání. Naopak stane se, že někteří obchodníci považují svou rodnou italštinu za samozřejmou v celé Evropě a například při návštěvě Prahy ve svých obchodních záležitostech používají italštinu na veřejných místech a v obchodech a poté se diví, že jim nikdo nerozumí.Italští obchdníci a zprostředkovatelé a italský jazyk Dr. xxx – italština v obchodní praxi a aplikovaný obchod (jazyk italský, anglický, český) xxx xxx – italština v obchodní praxi a průzkum italského trhu (jazyk český a italský) Základní slovníček pojmů:

  • Commercio – Obchodník
  • Commerciante – Obchodík (kdežto “Commercialista” – Daňový poradce)
  • Agente – Zástupce, Jednatel
  • Direttore – Ředitel
  • Lingua commerciale – Obchodní jazyk
  • Sud d´Italia – Italský jih
  • Nord d´Italia – Italský sever
  • Rapprezentante – Zástupce
  • Ditta – Firma