Jednání s italskými právníky a notáři

Jednání s italskými právníky a notáři, aneb: i v Itálii je možné najmout si právníka.

Italští právníci a notáři

 • Zákon o italských právnících je upravován tzv. “Legge sugli avvocati”, obdoba “českého zákona o advokacii”.

Jak se obrátit na právníka v Itálii Dáno jistou úrovní mluvené italštiny je velmi snadné komunikovat i s právníkem v Itálii. Pokud je osoba z ČR schopna vysvětlit, popsat svou věc, jistě se s právníkem domluví. Není od věci mít také již přeložené podklady pro italského právníka do italštiny, tedy listiny, rozhodnutí, výpovědi, citace, zákony atd. Nejlepší způsob jak se na právníka v Itálii obrátit, když český člověk italštinu neovládá je prostřednictvím překladatelské, nebo jiné italské kanceláře na území ČR.

TLUMOČNÍK, PRÁVNÍK, ZPROSTŘEKDOVATEL – TO JE JAKO UČITEL, STAROSTA A KNĚZ

Za úplatu, nebo tlumočnický výkon lze zajistit snadnou a svižnou komunikaci s právníkem. Pro souvislost dialogu je ale vždy lepší mít na věc pouze jednoho překladatele tlumočníka, který se v případě a jeho průběhu – tedy komunikace s právníkem a vývoj věci – může soustředit v kontextu a podává pravidelné zprávy. Veliké plus je tlumočník italštiny, který také provede překlady všech potřebných dokumentů a tak vám vlastně celou věc naprosto ulehčí. Pro lidi, kteří kupují v Itálii dům, nebo se v Itálii soudí (méně příjemná varianta) je zprostředkující tlumočník, překladatel tou nejlepší devizou.

Notář v Itálii, pro rychlou radu anebo zajištění překladu a vidimovaného podpisu, nás kontaktujte ZDE: +420 608 666 582.

Slovníček základních pojmů:

 • Avvocato – Advokát
 • Legale – Právník
 • Notaio – Notář
 • Atto notarile – Notářský úkon
 • Assistenza legale – Právní obhajoba
 • Diffesa in giudizio – Trestní obhajoba
 • Firma autenticata – Ověřený podpis 

BEZ NOTÁŘE BOHUŽEL NIKDY

Jsou situace, kdy se bez notáře neobejdete Dáno italskými zákony, např. toliko běžný převod nemovitosti procedurou zvanou “zápis do katastru nemovitosti” u nás lze provést zápisem a zaplacením poplatku ve výši 500 Kč katastru nemovitostí a vklad může provést prodávající s kupní smlouvou. V Itálii jsou zákony jiné a zápis do katastru nemovitostí je v Itálii podmíněn partecipací notáře, ten tvoří i uzavírá mezi účastníky smlouvu a přebírá na sebe veškerou odpovědnost za formality s tímto spojené. Dalších příkladů je mnoho a je dobré se na ně informovat dříve, než se člověk rozhodne něco v Itálii podnikat. Je dobré znát také ceny, ale ty jsou dány striktně tarifem pro notáře, tzv. “Tariffe notarili”.

Ověření podpisu v Itálii

 • Ověření podpisu v Itálii lze stejně jako v ČR získat z více instancí: obecní – městský úřad, notář.
 • Žádáme-li ověřený podpis v Itálii, ptejme se po “Firma autenticata”, nebo také “Autentica della firma”.

Dalšími úkony povinně prováděny u notáře v Itálii jsou:

 • Italský notář přijímá závěti a plné moci – “Riceve i testamenti e procure”
 • Italský notář stojí u zakládání a změn obchodních společností – “Costituzione e modifiche di una società
 • Italský notář obecně slouží k zaručení platnosti smluv – “Serve per garantire la validità dei contrratti in generale”
 • Cena za notářský úkon při převodu domu v Itálii z jednoho vlastníka na druhého je dána výší nemovitosti. U průměrné nemovitosti je řeč o částce cca 2000 Eur za tento úkon (rok 2021).
 • Při placení ověřeného podpisu je nutné se dotavit s kolkem v hodnotě 14,62 Eur. Kolek se italsky řekne: “Marca da bollo“.

Žádáte-li spojit se v Itálii s relevantním právníkem, nebo notářem, kontaktujte nás ZDE.

Ověřený podpis v Itálii