Překlady italského jazyka

Překlady italského jazyka – Praha, Brno, Ostrava, ČB, Plzeň, celá ČR. Italsko-české překlady jsou realizovány ve spolupráci s česko-italským týmem pro překlady italských technických textů a soudně ověřených překladů. Italské technické texty nadále rozlišujeme jako texty: strojírenské, elektrotechnické, text z chemie (MSDS, etikety),  a texty medicínsko-technické a medicínsko-vědecké. Tým 12 překladatelů je schopen realizovat vysoké obraty co do překládaných normovaných stran nebo tzv. zdrojových slov: cca 1500 normovaných stran překladů z/do italštiny měsíčně.

Překlady z/do italštiny-technika, administrativa

Tzv. technické nebo administrativní či technicko-adminstrativní překlady z/do italštiny, jsou všechny překlady, jejichž podstata je dána činností firmy nebo administativních či korespondečních úkonů danou činnost v dané firmě podporující. Jedná se tedy o překlady z: marketingu (webové stránky, manuály, buletiny, reklama), práva (smlouvy, notářské zápisy), techniky (manuály), komunikace s klienty, dodavateli.

Překlady italštiny: Termíny dodání

Kratší překlady s normou do 5 normovaných stran do 2 dnů od přijetí (běžný termín). Delší překlady vždy počítat s normou 5 – 8 normostran/den (příklad: 100 stran, cca 14 dní pro vypracování – např. technické manuály v daném rozsahu pro překlad z italského jazyka). Žádáte-li technický nebo obchodně-okonomický překlad či překlad korespondence – kontaktujte nás ZDE.