Prodej věci do Itálie

Dnešní téma: Zprostředkování prodeje věci do Itálie.

Zprostředkování transakce prodeje věci do Italské republiky

Prodej věci do Itálie.

Prodej věci do Itálie.

Věc s juridikcí místa v ČR, nebo jiné zemi EU a její vlastnictví občanem ČR. Zprostředkování prodeje věci klienta prostřednictvím inzerce a kontaktů v Itálii. Rozsah ceny prodeje věci 1000 – 1 000 000 Eur. Pro prodej věci využití všech legálních prostředků bezpečnosti transakce. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy, která dá za vznik kupní smlouvy. Kupní smlouvy zajistí legální a bezpečný prodej do Itálie. Obeznámení s případnými riziky ne-bezpečného prodeje věci do Itálie. Nastavení a vyjednání takových podmínek, aby docházelo k maximálnímu krytí klientaprodávajícího věc.

FAQ.

Co je prodej věci do Itálie

Prodej věci do Itálie je prodej věci českého vlastníka italskému nabyvateli. Za italského nabyvatele může být považován zájemce s italským, nebo jiným občanstvím komunikujícím výhradně v italském jazyce a se zájmem koupit věc z České republiky, nebo od českého občana či české fyzické, nebo právnické osoby.

Jaké smluvní garance u prodeje věci do Itálie

Smluvní garance v podobě kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána s ohledem na české právo a podmínky v ní jsou definovány na základě dohody mezi českým vlastníkem věci a italským zájemcem.

Jaké smluvní garance u zprostředkování prodeje věci do Itálie

Smluvní garance jsou rovny obsahu zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a prodávajícím věci, tedy objednavatelem služby. Ve zprostředkovatelské smlouvě objednavatel služby zpravidla figuruje jako smluvní strana B, tedy zastoupený.

Co obnáší zprostředkování prodeje věci do Itálie

Zprostředkování prodeje věci do Itálie obsahuje obstarání zájemce, nebo jednání s již známým italským zájemcem v italském jazyce. Nadále vyjednání podmínek a “zprůhlednění” obchodu na maximálně příhodnou úroveň. Posléze zprostředkování uzavření kupní, nebo předkupní smlouvy mezi italským zájemcem a českým prodávajícím a na závěr předávání a předání informací vedoucích k naplnění uzavřených smluv, tedy uzavření obchodu.