Italský nákupčí

Kdo je italský nákupčí.

Nákupčí v Itálii

Klíčová postava v nákupu materiálu a setkání s ním rozhodujícím momentem pro faktor, který rozhodne o odběru italskou stranou. Je před ním kladeno velké Ano či Ne. Nejdůležitější je udělat dojem a to si vyžaduje patřičnou přípravu – věc dobře promyslet. Dobré ceny jsou faktor č. 1, ale bez dobrých osobních vztahů s nákupčím jsou jako by byly vysoké. Konkurence je rozsáhlá a nákupčí si bude vybírat. Nutné dobře se připravit na setkání s nákupčím a vhodně se přizpůsobit italským obchodním a kulturním zvyklostem.

Kde se s nákupčím setkáme

Všude tam, kde se vyrábí (“dělá”) ve velkém, ve velikých produkčních či prodejních komplexech. Produkčních tam, kde se vyrábí, prodejních tam, kde se prodává malospotřebiteli či distribuuje jiným cílovým skupinám.

Jak se také jinak nazývá a jak ho vyhledat

V každém výrobním či distribučním centru se mu říká jinak. Vyhledat ho lze tak, že se v daném okamžiku rozhodneme jej kontaktovat a vhodným způsobem tak učiníme. Jedná se o souhru faktorů daného momentu nejvýhodnějších pro úspěšný výsledek přesvědčit nákupčího, aby o Vás začal vážně uvažovat jako o dodavateli. Poté vzniká tzv. dodavatelský vztah.

Co dodavatelský vztah je

Dodavatelský vztah je situace, kdy jsou nastaveny podmínky a dohody mezi italskou stranou a českou firmou do podoby, kdy dochází k odebírání zboží na základě smlouvu či dohodou s českou dodavatelskou firmou. Takovou firmou se stane každá firma, které se podařilo úspěšně podobný vztah nastavit.