Dopis Italsko-české průmyslové komoře

Datum: 1.5.2022
Kategorie: Obchodník
Komentáře: Nejsou povolené

Vážení obchodní partneři,

na tomto místě se na vás obracíme jménem Italsko-české průmyslové komory (dále jen “Komora”), jejímž členem je i naše právní kancelář.

Upozorňujeme, že podle článku č. 5 stanov komory, které tvoří přílohu zakládajícího dokumentu z 9.7.2002, dosud nebyla zaplacena členská částka s termínem splatnosti Datum_splatnosti ve výši Výše příspěvku.

Domníváme se, že k tomu došlo z administrativní chyby a vyzýváme vaši společnost, aby neprodleně uhradila tuto částku na bankovní účet Komory číslo: ___________ s identifikačním číslem __________.

Rádi bychom vám připomněli, že Komora nabízí svým členům širokou škálu aktivit a služeb, jejichž realizace závisí na solidárním přístupu všech členů v otázce řádného placení členských příspěvků. Toto je klíčové pro udržení současného členského základu a pro přilákání nových členů, kteří mohou podporovat další rozvoj Komory.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte kontaktovat našeho zástupce Kompetentní_osoba.

S upřímným pozdravem,

Česká právní kancelář (Praha 2013)

Comments are closed.