Tag Archive for založení SRO

Italský obchodní rejstřík

KLIENTI POPTÁVAJÍ INFORMACE NEJEN Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:

Mám dotaz ohledně Vašich nabízených služeb. Již delší dobu obchodujeme s Italskou společností, ale doposud neznáme jich vlastnická práva, vstupující subjekty atd.. Dokážete zajistit aktuální dokumenty k danému subjektu? V podstatě dokumenty jako u nás v obchodním rejstříku (jednatel, společníci, způsob jednání, sbírka listin – účetní závěrky, atd..). Pokud dokážete tyto služby diskrétně zajistit, prosím o informaci ohledně podmínek.

ZAJISTÍME:

 • VÝPISY ITALSKÝCH FIREM
 • VÝPISY Z HISTORIÍ
 • ZÁVĚRKY
 • A DALŠÍ DOKUMENTY

(klient: Děkuji za zaslané dokumenty. Když jsem si to celé studoval, tak se mi ztrácí historie společnosti do 1995. Nedá se dohledat zda v tomto roce nedošlo k nějaké restrukturalizaci, či převodem nebo koupí jiného subjektu?

Ve věci rejstříků firem, prověření solventnosti, rozvah apod. komunikujeme přirozeně mimo italštinu také v anglickém jazyce: 

Dear Sir,

in reply to your kind enquiry.

Section 4 of the Historic Report (Fascicolo Storico) states all the current shareholders of the company (from the bottom of page 5 to page 7). As you can see, current shareholders are Mr. P. Denis, who holds the majority, Mrs. M., that we can presume to be his wife, and who I presume to be their sons, Mr. P. P. and Mrs. R. P.. This information is updated at the date of yesterday.

In section 5 of the Historic Report (Fascicolo Storico), all the
shareholders transactions are stated. The most recent transaction is dated 20/04/2018, when Mr. D. P. sold some shares to his sons. In 2016, the company SSS SRL sold their last shares to Mr. P. You can obviously go back for years…

Let me know if any other information is required.

 

Rešerže dat z italského obchodního rejstříku

Informace z italského obchodního rejstříku dohledáváme a dodáváme, také pro firmy, které si žádají stovky údajů, tj. stovky anebo dokonce tisíce kontaktů na italské firmy. Zde pak mluvíme o selekci dat / rešerži na základě konkrétního požadavku. Tj. detailní a méně detailní vygenerování údajů z obchodního rejstříku.

Cosa costa una SRL ai soggetti esteri

Tipo società

In Italia esistono due diversi tipi di SRL, quella normale e quella Semplificata: SRLS. Costituire quella semplificata costa meno, ma questo tipo di società ha dei limiti, tra cui:

 • capitale sociale massimo di 9999 euro
 • divieto di conferire beni alla società diversi dal denaro, divieto di vendere le quote ad altra società, ecc.

Costi

Questo è un primo schema di costi:si fa dai 2700 euro per una SRLS ai 4300 di una SRL, escludendo tutti i costi legati al fatto di essere soggetti all’estero.

Cosa chiedere al cliente:

 • quale tipo di società si intende costituire (SRL o SRLS)
 • capitale sociale e se, nel tempo, questo sarò sopra i 9999 euro
 • intenzione di vendere azioni ad altre società
 • quanti sono i soci
 • per ogni socio:
  • nazionalità
  • residenza (Italia – rep. Ceca – altro stato…)
  • se hanno già un codice fiscale italiano
  • l’amministratore delegato sarà uno dei soci o una persona italiana?
 • in quale città sarà la sede legale in Italia
 • chi terrà la contabilità e farà tutte le pratiche come dichiarazione dei redditi, pagamento camera di commercio, ecc? Sarà un commercialista in Italia o all’estero?

Potremo fare il preventivo dopo aver ricevuto le risposte.

Prověření obchodního partnera Itálie / Lucembursko

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o pomoc ohledně vyhledání dat našeho potencionálního obchodního partnera, který působí dost neseriózně.

🇮🇹🕵️‍♂️ Ital působí neseriózně !!! 🇮🇹🔍

✉️ Momentálně se nám rýsuje uzavření určitého obchodu za cca půl miliardy Eur s jednou Lucemburskou společností (dle všeho je to takový italský obchodní cestující), jejíž jednatel dříve podnikal ca. 50 let v Itálii a před ca. x-ti lety si založil společnost se stejným zaměřením ve Lucembursku – takže takový italský obchodní cestující. 🛤️🛢️

❓ Chtěl jsem se Vás dotázat, zda je možné dle názvu této Lucemburské společnosti a dle jména jednatele společnosti dohledat jeho podnikatelskou historii v celé Itálii? Nemám datum narození ani daňové číslo – jsem prostě v koncích. 🕵️‍♂️🔍🇮🇹

Situace se může zdát komplikovaná, ale existují způsoby, jak zjistit více informací o podnikatelské historii osoby a společnosti. Spoléhání se na relevantní údaje a zdroje může pomoci lépe porozumět, s kým budete spolupracovat. 💼📊

Neověřené informace, ověříme

Bohužel máme nyní zatím neověřené informace, že dotyčný jednatel měl v Itálii dříve určité problémy a proto musel “přestěhovat” své podnikání do Lucemburska (hrad Viaden) a my do toho dáváme tolik peněz, tolik tvrdě vydělaných českých penízů.

Nedej bože, přijít o peníze !

Prosím Vás pochopte (a modlím se u toho k bohu), že bychom neradi udělali chybný krok a uzavřeli obchodní transakci s nedůvěryhodným obchodním partnerem, tu Italem, tu Lucemburčanem a příště třeba podvodným Pražanem !

Předem děkuji za Vaše odpovědi, zda je možné zjistit výše uvedené a také se Vás dovoluji dotázat, jaká by byla Vaše cenová nabídka za tyto služby – za tyto prostinké primitivní obchodní rejstříky (alespoň ty proboha – vždyť stojí jen 10 Eur, prý !).

Kecy v kleci

Lucemburská společnost: CSGama, jednatelka: paní SGama, jednatel: pan AMAnte, adresa: Lucembursko. Další zainteresovaní příbuzní (bratranec Marcello – z 6. sicilského pokolení, vdova Luisa, po kmetovi původního tvrdého jádra sicilského klanu… )

Rozvětvené italské rodinné vazby


Někde jsem dokonce četl (už to nemohu znovu najít), že paní jednatelka CSGama má ve společnosti většinu, přitom paní jednatelka není absolutně obchodně činná – prý se válí jen na Ibize. Druhý jednatel této švýcarské společnosti pan AMAnte, také dříve dlouhodobě pracoval u svého bratrance AMAnte v italské společnosti IG SRL.

Tato italská společnost CIG SRL, by nyní měla údajně patřit synovi pana RC kterým je LC, ale to bohužel nevíme zcela jistě. Jedná se nám nyní hlavně o prověření historie podnikání pana AMAnte v Itálii, zda tam dříve nedošlo k nějakému “problému”, ať už v průběhu jeho aktivit v italské společnosti CIG SRL nebo případně v jiných společnostech.


Výše uvedené informace mám samozřejmě pouze z doslechu od známých z branže, kteří dokonce tvrdí, že pan AMAnte má zakázané podnikání v Itálii, proto si Vás dovoluji laskavě požádat o prověření výše uvedeného – je to prostě dost dobře možná i podnikatel, jako u nás slavný pražský bazarák, něco jako ten ze seriálu Bazar Vatikán. Možná došlo pouze k určitému “informačnímu šumu” od kolegů a dotyčný bude nakonec seriózním obchodním partnerem. Předem Vám děkuji za jakékoliv informace ohledně tohoto případu.

Cena v Itálii, kterou hradíte nám

Bez datumu a místa narození, postupným zjištěním z 1. databáze:

1) Výpis ¨subjektu z obchodního rejstříku…………………………….150,- EUR2) – ve kterých italských společnostech figuruje, figuroval daný subjekt

2) Předchozí obchodní činnost, závazky………………..180,- EUR3)

3) Prověření dané osoby (kdy už z 1. a návazně z 2. části známe místo a datum narození), výpis z katastru……………….220,- EUR + výdaje (všeobecný náhled na celou Itálii stojí 35 Eur a budeme mít informaci, v kterých okresech vlastní daný subjekt nemovitosti (Itálie má cca 100 okresů) + potom, když klient požaduje detailnější výpis z daných okresů  počítáme 15 – 20 euro na poplatcích katastru za jednotlivý italský okres = to je předpoklad, tady se držíme skutečné ceny poplatků).

V rámci těch 200 + poplatky Euro vytáhneme všeobecný náhled + 3 okresy detailnějšího rozpisu (výši poplatků přeúčtujeme klientovi). Pokud by se nemovitost nacházela ve 20 okresech, vyúčtujeme za každý další okres 5 Eur.

Liberati dal sistema fiscale italiano – Ti diamo una mano esperta ad uscire dal MATRIX fiscale italiano

L’Italia è un Paese con un sistema fiscale complesso, oneroso e spesso inefficiente. Le imprese e gli imprenditori italiani devono affrontare una pressione fiscale elevata, una burocrazia farraginosa e una scarsa certezza del diritto. Questi fattori riducono la competitività, la crescita e l’innovazione del tessuto produttivo italiano. 🇮🇹

SEMPLICITÁ DEL SISTEMA DI TASSE

La Repubblica Ceca, invece, offre un sistema fiscale più semplice, vantaggioso e trasparente. Le imprese e gli imprenditori cechi possono beneficiare di una tassazione più bassa, di una maggiore flessibilità e di una maggiore stabilità normativa. Questi fattori favoriscono la dinamicità, lo sviluppo e l’attrattività del mercato ceco. 🇨🇿

Vediamo nel dettaglio alcune delle principali differenze tra i due sistemi fiscali:

 • L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in Italia ha aliquote progressive che vanno dal 23% al 43%, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali. In Repubblica Ceca, invece, l’imposta sul reddito delle persone fisiche è proporzionale al 15%, con una sola addizionale del 7% per i redditi superiori a 1,5 milioni di corone (circa 58 mila euro).
 • L’imposta sul reddito delle società (IRES) in Italia è del 24%, a cui si aggiunge l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del 3,9% (più eventuali aliquote aggiuntive regionali). In Repubblica Ceca, invece, l’imposta sul reddito delle società è del 19%, senza altre imposte locali.
 • L’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia ha aliquote del 22%, 10%, 5% e 4%, a seconda della tipologia di beni e servizi. In Repubblica Ceca, invece, l’IVA ha aliquote del 21%, 15% e 10%, con una maggiore semplificazione delle categorie merceologiche.
 • Il costo del lavoro in Italia è molto elevato a causa dei contributi previdenziali e assistenziali che gravano sia sul datore di lavoro sia sul dipendente. In Repubblica Ceca, invece, il costo del lavoro è più contenuto grazie a contributi più bassi e a una maggiore flessibilità contrattuale.
 • Il carico amministrativo in Italia è molto oneroso per le imprese, che devono affrontare numerosi adempimenti fiscali, contabili e burocratici. In Repubblica Ceca, invece, il carico amministrativo è più leggero grazie a procedure più semplici e digitalizzate.

IMPOSTA SULLA PROPRIETÁ

L’imposta sulla proprietà è una tassa che si paga annualmente per il possesso di un immobile, indipendentemente dal fatto che sia abitato o meno. In Italia, l’imposta sulla proprietà si chiama IMU (Imposta Municipale Unica) ed è calcolata sulla base del valore catastale dell’immobile, della sua destinazione d’uso e dell’aliquota stabilita dal comune. L’aliquota ordinaria è del 0,76%, ma può variare in base a diversi fattori, come ad esempio la presenza di agevolazioni per la prima casa o per le abitazioni di lusso.

In Repubblica Ceca, l’imposta sulla proprietà si chiama daň z nemovitých věcí ed è calcolata sulla base della superficie dell’immobile, della sua localizzazione e del suo utilizzo. L’aliquota è stabilita dallo Stato e varia da 2 a 75 corone ceche (da circa 0,08 a 3 euro)!!!!! per metro quadrato. L’imposta è generalmente molto bassa e non supera i 100 euro all’anno per la maggior parte degli immobili.

IMPOSTA SULL´ACQUISTO DI IMMOBILI

L’imposta sull’acquisto di immobili è una tassa che si paga una tantum al momento della compravendita di un immobile. In Italia, l’imposta sull’acquisto di immobili dipende dal tipo di venditore (privato o impresa), dalla tipologia di immobile (abitativo o non abitativo) e dalla presenza o meno delle agevolazioni per la prima casa. In generale, l’imposta sull’acquisto di immobili si compone di tre elementi: l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. L’imposta di registro è proporzionale al valore dell’immobile e varia dal 2% al 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono fisse e ammontano a 50 euro ciascuna.

In Repubblica Ceca, l’imposta sull’acquisto di immobili si chiama daň z nabytí nemovitých věcí ed era pari al 4% del valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2019. Tuttavia, dal 1° gennaio 2020, questa imposta è stata abolita dal governo (!!!!!) ceco con lo scopo di stimolare il mercato immobiliare e facilitare l’accesso alla casa. Pertanto, attualmente non è prevista alcuna imposta sull’acquisto di immobili in Repubblica Ceca.

ALTRI ASPETTI SEMPRE PIU CONVENIENTI

Un altro aspetto da considerare riguarda i costi notarili legati all’acquisto di un immobile. In Italia, i costi notarili sono determinati in base al valore dell’immobile e alla complessità dell’atto. In media, i costi notarili possono variare tra il 2% e il 4% del valore dell’immobile, ma possono anche essere più alti in caso di operazioni particolari o problematiche.

In Repubblica Ceca, i costi notarili sono fissati in base a una tariffa stabilita dalla Camera dei Notai. In generale, i costi notarili sono molto più bassi che in Italia e non superano lo 0,5% del valore dell’immobile. Inoltre, i costi notarili sono spesso divisi tra il venditore e l’acquirente in parti uguali o secondo un accordo tra le parti.

In conclusione, possiamo dire che il sistema fiscale ceco offre maggiori opportunità e incentivi alle imprese e agli imprenditori rispetto al sistema fiscale italiano. Per questo motivo, molti italiani hanno deciso di trasferire la propria attività o di avviarne una nuova in Repubblica Ceca, approfittando dei vantaggi offerti da questo Paese. Se anche tu vuoi liberarti dal sistema fiscale italiano e scoprire le potenzialità del mercato ceco, contattaci per una consulenza gratuita e personalizzata. Ti aiuteremo a realizzare il tuo sogno imprenditoriale! 😍

CONTATTI:

Mrs. Vigato and Powell – lingue ceca e italiana (ed inglese for italian english-ers / italo-inglesi non parlanti italiano)
Academical Team s.r.o.
Náměstí Přátelství 1518/2
102 00, Praha – Hostivař
IČ: 05273919
DIČ: CZ 05273919
Č. ú.: 2701036865 / 2010
E 1 (for czech or italian, or an 30 % english 😀 ): vigatogustav@seznam.cz

Mr. Roberto Powell – lingua inglese ed italiana


E 2: info@powell.it

Garanzia del Nostro Lavoro di Servizi di Intermediazione 💼🏢✅

Siamo fermamente impegnati a fornire servizi di intermediazione di alta qualità per aiutarti a stabilirti a Praga e creare una società SRL ceca. La nostra dedizione va oltre la fase di costituzione dell’azienda, poiché offriamo anche un piano di contabilità preimpostato per soddisfare le tue esigenze specifiche, sia che tu abbia solo poche transazioni/fatture al mese o centinaia di esse all’anno. In ogni caso, garantiamo il nostro lavoro e ti forniremo una garanzia scritta tramite contratto.

Piano di Contabilità su Misura 📊📈🧾

Il nostro piano di contabilità è flessibile e personalizzato per adattarsi alle tue attività commerciali e alle dimensioni dell’azienda. Se il tuo volume di transazioni è limitato, ti forniremo un servizio di contabilità efficiente per gestire le tue operazioni finanziarie con precisione. D’altra parte, se il tuo business cresce e aumenta il numero di fatture e transazioni, il nostro sistema di contabilità scalabile si adatterà a queste esigenze in modo affidabile.

Garanzia di Affidabilità e Precisione ✅📝🔍

La nostra priorità principale è garantire che il nostro lavoro di servizi di intermediazione sia sempre affidabile e accurato. Ci assicuriamo di rispettare tutte le normative fiscali e contabili vigenti nella Repubblica Ceca per evitare problemi e sanzioni. Puoi essere certo che i tuoi documenti e i tuoi dati finanziari saranno trattati con la massima riservatezza e professionalità.

Commercialista Legale Ceco ⚖️🏛️📚

Va notato che un commercialista legale ceco è una figura professionale distinta da un semplice “contabile”. In Repubblica Ceca, queste figure sono chiaramente distinte e ognuna ha responsabilità specifiche. Un commercialista legale è autorizzato e soggetto a regolamentazioni legali simili a quelle di un avvocato, garantendo una consulenza e un servizio di alto livello per questioni contabili e fiscali più complesse.

La Nostra Professionalità al Tuo Servizio 🤝🌟👨‍💼

Con noi, puoi contare sulla professionalità e sull’esperienza di un team dedicato che ti guiderà in ogni fase del processo di costituzione aziendale e di gestione contabile. Siamo qui per aiutarti a navigare nel sistema normativo ceco e fornirti una base solida per la tua attività imprenditoriale in questo affascinante paese europeo.

Non esitare a metterti in contatto con noi per ulteriori dettagli sui nostri servizi di intermediazione e sulle garanzie che forniamo per il nostro lavoro. Siamo pronti ad assisterti e a rendere il tuo viaggio imprenditoriale a Praga un successo! 🌇🏢💼🌟

Se avete bisogno di contattarci, lo potete fare QUI

🏛️ Costituzione della s.r.l. a Praga: La Base del Successo 💼📈

Introduzione: ✍️ Se stai valutando di espandere la tua attività in Repubblica Ceca, la costituzione di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) a Praga può essere la scelta giusta per te. La nostra consulenza legale personalizzata sarà la base del tuo successo nell’avviare e gestire una società nel cuore d’Europa.

🌍 Espansione Internazionale: Servizi Legali Chiave per la Repubblica Ceca 🏢💼

Consulenza Legale per la Costituzione: 💼 Durante il processo di costituzione della tua s.r.l. a Praga, i nostri esperti legali ti guideranno passo dopo passo, garantendo una procedura agevole e conforme alle leggi locali. La tua sicurezza e protezione sono le nostre priorità mentre ti supportiamo nel creare una solida presenza commerciale nella Repubblica Ceca.

💼 Servizi Legali Personalizzati: Guida per la tua attività a Praga 🛡️🔍

Espansione e Affari Internazionali: 🛡️ Oltre alla costituzione, ti offriamo servizi legali chiave che ti aiuteranno ad affrontare le sfide di un mercato internazionale. La tua espansione è la nostra missione, e ci assicureremo che tu abbia una comprensione chiara delle normative e delle opportunità nella Repubblica Ceca.

🇨🇿 La Repubblica Ceca accoglie la tua società: Servizi Legali Professionali a Praga 🤝💼

Supporto per Tutte le Fasi dell’Attività: 🤝 Con i nostri servizi legali professionali, potrai affrontare tutte le questioni legali che potrebbero sorgere durante il tuo percorso imprenditoriale a Praga. Dall’elaborazione dei contratti alla protezione della proprietà intellettuale, siamo al tuo fianco in ogni fase.

🔒 s.r.l. a Praga: Assicura la Tua Protezione con i Nostri Servizi Legali 🛡️💼

Assicurati di un Inizio Senza Intoppi: 🛡️ Non lasciare che le sfide legali ostacolino il tuo successo. La Repubblica Ceca ti aspetta, e noi saremo qui per rendere il tuo ingresso nel mercato locale un’esperienza positiva e gratificante. Affidati ai nostri servizi legali specializzati e preparati a espanderti con sicurezza in una delle destinazioni imprenditoriali più promettenti dell’Europa.

Differenza tra un Contabile e un Commercialista: Un Confronto tra Italia e Repubblica Ceca 🇨🇿💸

In Italia, qualsiasi tipo di società che viene gestita ha l’obbligo di essere coperta da un commercialista. Questo professionista possiede una formazione specifica e un’abilitazione che gli permette di svolgere compiti che vanno dalla contabilità all’assistenza fiscale e legale. Ma come si compara questa figura con quella simile nella Repubblica Ceca?

Contabile in Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca, l’obbligo di avere un commercialista non esiste. La contabilità può essere gestita da una qualsiasi persona fisica, cioè qualsiasi cittadino, inclusi l’amministratore della SRL ceca o il suo personale. Non è una cosa che è data dalla legge, ma piuttosto una scelta aziendale.

Commercialista in Repubblica Ceca – “Daňový Poradce

In caso in cui una persona fisica o giuridica decida di acquisire i servizi di un commercialista ceco, chiamato “daňový poradce,” questa collaborazione riporta diversi vantaggi. Il “daňový poradce” è un professionista specializzato che può offrire consulenza fiscale, rappresentanza in questioni legali, e assistenza nella pianificazione fiscale.

Un’altra categoria risulta essere quella delle consulenze economiche. Queste possono essere svolte da un qualsiasi specialista, chiamato “ekonomický poradce” in ceco. Tale denominazione si riferisce piuttosto a una persona che si sente in grado di dare suggerimenti economici di più alto livello, senza necessariamente possedere le stesse credenziali legali e fiscali di un “daňový poradce.

Conclusione

La differenza tra un contabile e un commercialista può variare significativamente tra l’Italia e la Repubblica Ceca. In Italia, la figura del commercialista è altamente regolamentata e richiede una specifica formazione ed abilitazione. Nella Repubblica Ceca, invece, la contabilità può essere gestita da chiunque, ma l’opzione di assumere un “daňový poradce” o un “ekonomický poradce” offre vantaggi distinti e specializzati.

Per le imprese che operano in questi due paesi, comprendere queste differenze e scegliere il giusto professionista in base alle proprie esigenze è fondamentale per una gestione fiscale e finanziaria efficace e conforme.


Questo testo fornisce una panoramica delle differenze tra le figure professionali che si occupano di contabilità e consulenza fiscale in Italia e nella Repubblica Ceca, mettendo in evidenza le variazioni nelle responsabilità, nei requisiti e nelle opzioni disponibili. Può essere un riferimento utile per chiunque stia cercando di comprendere le pratiche contabili e fiscali in questi paesi.