Dopis úřadu k zastupování v italštině

Buongiorno, il signor Martini solo proccurava la traduzione della mia lettera. Non do nessuna competanza a lui. Quella spetta un mio avvocato, il quale lo chiamo quando é neccesario, cioé, quando ad esempio mi chiamate a presentarmi di persona.

Dobrý den, pan Martini pouze zajišťoval překlad mé korespondence vám. Neuděluji mu žádný druh plné moci, tu udělím až advokátovi, kterého budu kontaktovat, bude-li třeba, např. když budu předvolán k jednání na váš úřad.

Comments are closed.