Překlad právní korespondence žaloby

Vážený pane AAAA,

dle naší dohody zasílám k Vašim rukám návrh žaloby v českém jazyce a mám k němu tyto poznámky:

1. Jestliže chcete, zařídíme překlad tohoto dokumentu do italštiny za ___________ euro, což, jak věříme, je levnější cena, než ta, kterou byste musel zaplatit v Itálii.

2. Celá žaloba je strukturována tak, aby měla co největší naději na úspěch, byť, jak jsme již komunikovali, některé důležité body jsou tak obtížně dokazatelné a žaloba tak ohrožena neúspěchem. Z důvodů výše uvedených možná shledáte, že některá skutková tvrzení zcela neodpovídají tomu, jak jsme o věci komunikovali, nicméně jsme připraveni ke korekcím podle Vašich instrukcí.

3. Dovolujeme si Vás požádat o doplnění zažlucené pasáže ve smyslu doplnění motivu fiduciárního převodu tak, abyste tento důvod mohl následně k dotazu soudu i osobně vysvětlit.

4. Ohledně téže zažlucené pasáže bychom si dovolili požádat o pomoc pana kolegu BBBB (nedáváme jej do kopie, necháváme zcela na Vás, zda využijete jeho či jiného svého advokáta). Do této pasáže je třeba uvést alespoň základní normy upravující fiduciární převod podle italského práva, a to samozřejmě v kontextu Vaší dohody. Tyto body bychom následně upravili do podoby pochopitelné pro český soud. Prosíme i o odkaz na příslušné citace zákona v tomto smyslu. Jelikož zahraniční právní normy český soud nezná, je třeba mu prokázat jejich obsah, což s pomocí příslušného kolegy, který nám jejich obsah zašle, můžeme učinit.

5. Zbývá uvést, že žalovaná je paní CCA, jakožto nabyvatel podílu a společnost samotná z důvodů právní jistoty. Pan CCC nebyl přímým účastníkem právního vztahu, a proto žalován být sám nemůže. To nicméně na vyhlídkách na úspěch nic nemění.

Závěrem dovolte uvést, že k Vašim rukám byly odeslány dvě faktury (z účetních důvodů došlo k rozdělení na 2) s tím, že dohromady jsou vystaveny na dohodnutých 5.000 euro.

Budeme připraveni žalobu dále upravovat dle Vašich instrukcí, prosíme Vás o odpovědi na výše uvedené body a doufáme, že jsme vystihli co nejlépe Vaše intence obsažené v naší předchozí komunikaci.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,

Přílohy

Comments are closed.