Určení otcovství

Určení otcovství je akt, který se občas může zadrhnout. Někdy se stane, že k němu dochází až po letech. A někdy se stane, že situace je o to komplikovanější, že otcovství mohl přiznat k dítěti úplně jiný otec (není úplně výjimkou). V moderní době, přesunu obyvatel na veliké vzdálenosti – mohou být mezilidské vztahy pořádně zamotané.

Nastane-li taková situace, je nasnadě a je-li to zkrátka žádáno, nutno s tímto stavem něco udělat. Důvodem může být právě získání italského nebo jiného občanství či bohapusté narovnání poměrů, tak jak jsou.

Zkrátka moci říci: “toto je otec – toto je matka” a mít to také uvedeno v rodném listě. Nechci nikoho navádět, že pokud má podezření, že někdo z jeho rodičů není ten pravý, toto učinit za každou cenu ale jsou zkrátka důvody, proč to důležité může být.

V takovém případě se pak musí přistoupit ke změně jednoho z rodičů v rodném listě (častěji to bývá otec), ale tuto změnu u zletilého či dokonce plnoletého jedince, musí provést až soud.

Pro soud musí být daná záležitost, řádně připravena – musí být být tato akce obhájena a dokládají se i zkoušky znalce, z oboru hematologie. Ten např. může stanovit, že “daný z dosavadních rodičů, po provedení krevních testů tou a tou metodou, zcela prokazatelně není rodičem daného dítěte”. A naopak pak nastává situace, kdy se k věci postaví “otec nový” a ten dle testů sice může být např. rodičem, avšak úplně to prokázat nelze.

Pak ale dostává důležitost jeho prohlášení – proto u soudu také stojí a žádají tuto změnu. S danou změnou, ale také musí souhlasit daný z původních rodičů. Pokud tam takový souhlas není, tak daná změna zřejmě není proveditelná.

Tento článek je čistě informativní a pramení z osobní zkušenosti. V žádném případě není, kvalifikovanou právní radou – která se navíc, může v čase měnit a to dle aktuálně platných zákonů. V případě, že potřebujete přeložit dokumentaci či matriční doklady z/do italštiny, kontaktujte nás ZDE.

Comments are closed.