Co udělá notář v průběhu podpisu ROGITO v itálii v momentě, kdy “strany souhlasí s ustanoveními smlouvy 📃📜

Řekne si o “soldini” – penízky, takhle přesně mě to jeden v roce 2009 řekl…

ROGITO je zkratka pro Rogito Notarile, což znamená Notářský zápis. Jedná se o oficiální dokument, který potvrzuje převod vlastnického práva k nemovitosti nebo jinému majetku mezi prodávajícím a kupujícím. ROGITO je podepsán před notářem, který ověřuje totožnost stran, shodu smlouvy s právními předpisy a správnost daňových povinností.

V průběhu podpisu ROGITO v Itálii notář:

  • ověří totožnost stran a jejich způsobilost k právním úkonům
  • přečte smlouvu nahlas a vysvětlí její obsah a důsledky
  • zkontroluje, zda strany souhlasí s ustanoveními smlouvy a zda nejsou pod tlakem nebo ovlivněny
  • požádá strany, aby podepsaly smlouvu před ním a před dvěma svědky
  • podepíše smlouvu spolu se stranami a svědky
  • opatří smlouvu notářskou pečetí a razítkem
  • vyhotoví notářský zápis o podpisu smlouvy a jeho okolnostech
  • zašle kopii smlouvy a notářského zápisu do veřejného registru nemovitostí
  • vydá stranám originál nebo ověřenou kopii smlouvy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *