🏰🤝 Jednání s italskými úřady při koupi nemovitosti v Itálii 🇮🇹🏡

Asistujeme při jednání s italskými úřady, popřípadě dáváme doporučení všem klientům, kteří z nějakého důvodu řeší koupi nemovitosti či pozemku v Itálii.

Koupě nemovitosti v zahraničí může být vzrušujícím, ale zároveň složitým procesem. Pokud plánujete investovat do nemovitosti v Itálii, je důležité se seznámit s postupy a jednáním s italskými úřady. V tomto článku vám představíme několik klíčových aspektů, které byste měli zvážit při koupi nemovitosti v Itálii.

1️⃣ Získání daňového identifikačního čísla (Codice Fiscale): Před zahájením koupě nemovitosti budete potřebovat italské daňové identifikační číslo. Tento kód je klíčový pro vaši identifikaci ve všech transakcích a interakcích s italskými úřady. Můžete ho získat na místní pobočce daňového úřadu.

2️⃣ Průzkum nemovitosti: Než se rozhodnete koupit nemovitost, prověřte si její stav a legálnost. Využijte služeb odborníků, jako jsou právníci nebo architekti, kteří vám pomohou vyhodnotit technický stav nemovitosti a zjistit, zda je veškerá dokumentace v pořádku.

3️⃣ Kontakt s místním katastrem a úřadem pro nemovitosti: Při koupi nemovitosti je nezbytné zkontrolovat aktuálnost a přesnost údajů v katastru nemovitostí. V italském kontextu se jedná o “Ufficio del Catasto”.

4️⃣ Notářský zápis: Ve většině případů je koupě nemovitosti v Itálii zaznamenána u notáře. Notář hraje klíčovou roli při sestavení kupní smlouvy a zajišťuje, že jsou dodrženy všechny právní závazky.

5️⃣ Platby daní a poplatků: Při koupi nemovitosti budete povinni zaplatit různé daně a poplatky, včetně dávky za převod vlastnictví (imposta di registro) a daně z přidané hodnoty (IVA), pokud se jedná o novostavbu.

6️⃣ Registrace změny vlastnictví: Po dokončení koupě nemovitosti je důležité, aby byla změna vlastnictví zaregistrována u místních úřadů.

Jednání s italskými úřady může být náročné, zejména pokud neovládáte italský jazyk nebo nemáte dostatečné znalosti italského právního systému. Proto je vhodné spolupracovat s místními experty, kteří vás provedou procesem nákupu nemovitosti a pomohou vám dodržet všechny právní a daňové požadavky. Pamatujte, že kvalitní příprava a správné jednání s úřady jsou klíčové pro úspěšný nákup nemovitosti v Itálii. 🏰📋🤝

Potřebujete-li využít naše služby v tomto duchu, kontaktujte nás ZDE.

Comments are closed.