Účetní s italštinou

Vedení účetních operací, vyúčtování výplat, komunikace s bankou a s klienty po telefonu i osobně, zadávání transakcí, zpracování faktur a jejich
kontrola,tvorba měsíčních uzávěrek, zpracování účetních dokladů, administrativa, spolupráce s jinými odděleními, správa a evidence majetku a vymáhání pohledávek, úzká spolupráce s ředitelem společnosti.
Úzká spolupráce s vedením společnosti, administrativní práce, komunikace s po telefonu i osobně, kontrola faktur, evidence a ukládání
dokumentů, spolupráce na organizaci výběrových řízení,aktivní vyhledávání kandidátů na volné pracovní pozice.
(Zástup za mateřskou dovolenou): Základní administrativní práce, kontrola faktur, přijímání a kontrola objednávek, spolupráce s ostatními útvary firmy.

Comments are closed.