Kdo zprostředkování obchodu může poptávat

Výhradně zprostředkovací a vyhledávající služby tzv. business developmentu poskytující poradenství a informace českým subjektům. Záměrně nedefinujeme, kterým subjektům, protože takovým subjektem může být jak:

 • obchodní společnost
 • živnostník
 • či soukromá osobna

Vysvětlení některých pojmů.

Co je zprostředkování Zprostředkovaníje každá služba, která využívá know-how svých znalostí a informací a těmito obstarává úkon, věc, nebo další informace třetí straně. Zprostředkování obchodu s Itálií:  zprostředkování služeb a obchodu pro české firmy, subjekty, živnostníky. Expresní zprostředkovatelský servis v rámci všech dostupných informací o Itálii, obchodu, ekonomii a obchodování. Právní poradenství a servis v oblasti vztahů, cestovního ruchu, importu a dovozu. Čím je zprostředkovaní s Itálií typické Zprostředkování pro Itálii je typické po stránce jazykové a po stránce reálií. Znalost jazyka v kombinaci s poznatky o místních okolnostech dávají jedinečnou možnost rychlé orientace pro zájem klienta.

Reálie, jazyk.

Místní reálie Reálie se vztahují převážně k historii, kultuře, obchodním zvyklostem, ekonomickým znalostem, poznatkům z trhu a znalosti lidí a charakterů. Místní jazyk Italština a její ovládnutí v kontextu věcné komunikace je nezbytnou součástí každého zprostředkovatele (obstaravatele). Znalost nejenom moderní italštiny, ale schopnost rozumět odlišnostem a orientovat se v lokálních zvycích a jazykových odlišnostech.

Benefity.

Benfity zprostředkování Rychlý a přesný servis v oblasti zprostředkování bez časových prodlev. Logické a návazné řešení věci klienta v jeho časový a finanční prospěch. Nezaujatost problémem – nadhled a možnost nestranného pohledu a názoru na věc. Samostatnost v obstarávání informací, možnost vyřízení agendy zcela odděleně a poté předání hotových výsledků. Základní slovníček pojmů:

 • Rappresentanza – Zastupování
 • Intermediazione – Zprostředkování
 • Intermediatore – Zprostředkovatel
 • Commercio – Obchod
 • Agenzia – Agentura
 • Studio – Kancelář

Základní statistické údaje:

 • Prodej v Itálii za roky 2006 – 2008 v hodnotě 68 500 000 Kč
 • Počet vyexportovaných ve stejných letech LKW – 454
 • Počet vyslaných návštěv – delegací z Itálie do ČR – 16
 • Počet přijatých návštěv v Itálii – 33

Žádáte-li informace ohledně zprostředkování v Itálii – kontakt je k nalezení ZDE.