Pokuta v Itálii

Klient se na nás před dvěma týdny obrátil s řešením záležitosti týkající se poplatku a pokuty na italských dálnicích. Předložil patřičné doklady a žádal vysvětlení. Bylo mu podáno a dána doporučení pro nejlepší postup tak, aby se vyhnul právním sankcím.

Pokud jste dostali pokutu za porušení dopravních předpisů v Itálii, měli byste ji zaplatit co nejdříve, abyste se vyhnuli dalším problémům. Pokutu můžete zaplatit buď na místě, nebo později bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Pokud zaplatíte pokutu do 5 dnů od jejího doručení, máte nárok na 30% slevu. Pokud pokutu nezaplatíte včas, může se zvýšit až na pětinásobek původní částky. Navíc můžete čelit dalším sankcím, jako je odebrání řidičského průkazu, zabavení vozidla nebo exekuce.

Pokud se domníváte, že pokuta je neoprávněná nebo nespravedlivá, můžete se proti ní odvolat u smírčího soudu (Giudice di Pace) v místě, kde byl spáchán přestupek. Odvolání musíte podat do 60 dnů od doručení pokuty a musí být napsáno v italském jazyce. Pokud se odvoláte, musíte také zaplatit soudní poplatek ve výši 37 eur.

Žádáte-li zastupování v Itálii i v méně příjemných záležitostech, kontaktujte nás ZDE.

Comments are closed.