Tag Archive for vyhledávání firem v Itálii

Doba trvání základního průzkumu na artikl: Itálie

Základní průzkum trvá cca 1 týden. Během něho dochází k selekci podstatných firem a jejich prověření. Dochází ke zjištění těch faktorů, které mohou mít smysl pro okamžité rozhodování o smysluplnosti kontaktu s danou firmou. Pracovník selekce musí citlivě zpracovávat data a bezvadně pochopit potřebu českého klienta na českého dodavatele, bez této úvahy nelze provést úspěšné hledání firmy v průzkumu.

Co se zákazník po základním průzkumu dozví

Po tomto základním průzkumu je klient zpravidla informován o jeho výsledcíh a je dotazován na další postup, resp. na jeho intenzitu. Dojde k opětovnému ujasnění cílů a k jednotlivým subjektům v Itálii se přistupuje již více konkrétněji.

Jak dlouho trvá dostat zkušební produkt

Český klient cca po 10 – 14 dnech dostává základní produkt, tedy relevantní obchodní partnery/dodavatele pro klientův obchod v Čechách s nastíněním veškerých možností i rizik od daného pracovníka průzkumu.

Selekce firem

🕵️‍♀️📊🔎 Základní průzkum je klíčovým krokem, který trvá přibližně týden. Během tohoto období se provádí důležitá selekce firem a jejich pečlivé prověření. Pracovník selekce pracuje s citlivými údaji a musí skvěle rozumět potřebám českého klienta a jeho preference ohledně českých dodavatelů. ✅🔍

Průběžne komunikujeme

🗂️📋🤝 Po dokončení základního průzkumu je klient informován o dosažených výsledcích a konzultována další strategie. Dotazy směřují k určení dalšího postupu a jeho intenzity. Během této fáze dochází k důležitému ujasnění cílů a konkrétnímu výběru subjektů v Itálii. 📊🤝📈

Přesné výstupy

🚀🌍💡 S nashromážděnými informacemi a jasnými cíli klientu začínáme konkrétněji působit na italském trhu. Náš tým se zaměřuje na vyhledání optimálních partnerů, kteří budou splňovat očekávání a požadavky českého klienta. Postupujeme směrem k úspěšnému nalezení správných obchodních partnerů v Itálii. 💼🌟🔗

Žádáte-li od nás průzkum italského trhu a rychlé dodání informací, kontaktujte nás ZDE.

Otevření nové firmy v ČR a zajistění nového dodavatele v Itálii – skutečný obchodní případ

1. Začátek Velkého Plánu 🗺️

Pan Jaroslav, vážený obchodník z Podorlických hor, se rozhodl otevřít novou firmu v Itálii specializující se na výrobu nábytkářských komponentů. Bylo to jeho životní dílo, dědictví, které chtěl předat svému mladému synovi. Věděl, že k úspěchu bude potřebovat nejlepší dodavatele. Proto se spojil s ObchodItálie, aby společně vybrali to nejlepší, co Itálie může nabídnout.

2. Výběr Dodavatelů 📋

Společně s ObchodItálie se Jaroslav pustil do pečlivé rešerše. Ze 25 natipovaných firem začali vybírat ty nejlepší. Každý den procházel seznamem, vyhodnocoval reference, zkoumal produkty. Nakonec byli vybráni čtyři vysoce kvalifikovaní dodavatelé, s nimiž se chtěl setkat osobně.

3. Přípravy na Cestu ✈️

Plány byly stanoveny, a cesta do Itálie byla na spadnutí. Jaroslav se svým zástupcem-tlumočníkem od ObchodItálie si připravili veškeré potřebné dokumenty a materiály. V srdci cítil vzrušení, ale také tíhu zodpovědnosti. Byl to krok k budoucnosti jeho rodiny.

4. První Den v Itálii 🇮🇹

Po příletu do Itálie začalo intenzivní období jednání. První den navštívili dvě firmy, prohlédli si jejich výrobní linky, diskutovali o cenách, kvalitě a dodacích lhůtách. Každá chvíle byla napjatá, ale plná naděje.

5. Druhý Den: Prohlubování Vztahů 🤝

Druhý den byl věnován zbývajícím dvěma firmám. Jaroslav byl pečlivý, detailní, ale také velkorysý a férový v jednání. Cítil, že se rodí dlouhodobá spolupráce. V hlavě mu vířily myšlenky na syna a novou firmu, která roste před jeho očima.

6. Třetí Den: Rozhodování a Zkušební Nákup 🧐

Třetí den byl dnem rozhodnutí. Jaroslav se se svým zástupcem-tlumočníkem od ObchodItálie dohodl na zkušebním nákupu u všech čtyř dodavatelů. Bylo to velké vítězství, krok vpřed k úspěchu nové firmy.

7. Návrat Domů 🏠

Po návratu domů byl Jaroslav plný optimismu a odhodlání. Věděl, že vybral správně, že nová firma má silný základ. Rozhovory s dodavateli, návštěvy továren, všechno to bylo stěžejní pro jeho budoucí úspěch.

8. Předání Synovi 🎁

Dlouho očekávaný den přišel. Jaroslav předal klíče od firmy svému synovi, v očích lesk naděje a hrdosti. Byl to symbol nejen obchodního úspěchu, ale také rodinné lásky a důvěry.

9. Začátek Spolupráce 🎉

Spolupráce s italskými dodavateli byla úspěšně zahájena. První zkušební objednávky byly dodány, kvalita byla potvrzena. Vše bylo připraveno pro novou éru výroby.

10. Nová Era Jaroslavovy Firmy 🏢

Firma prosperovala, Jaroslavův syn se chopil vedení s elánem a odhodláním. Spolupráce s dodavateli byla pevná a úspěšná. A v srdci Podorlických hor se začala psát nová kapitola obchodního úspěchu, kapitola, která se začala psát díky vizi jednoho muže a jeho touze po úspěchu pro svou rodinu. 🌟