Archive for Tlumočení

Objednávka tlumočníka pro obchodní účely do Itálie: Divadelní komedie 🇨🇿🇮🇹

Opona se zvedá, odhaluje kancelář ve velké italské společnosti. Zazvoní telefon, a MATTHEW, ambiciózní vedoucí oddělení, přijme hovor od LAURY, své asistentky.

MATTHEW: (říká do telefonu) Buongiorno, Laura! Come da accordi telefonici intercorsi, abbiamo bisogno di un traduttore. C’è un grande lavoro da fare. Děkuji vám, že jste našla tlumočníka na poslední chvíli!

Jak objednat tlumočníka italštiny od ObchoduItálie 🏛️💰🇮🇹

LAURA: (slyšíme ji pouze přes telefon) Sì, capo, ho trovato il miglior traduttore! Ale bude to stát trochu víc, než jsme plánovali.

MATTHEW: (s hrůzou) Cože?! Víc? Ne, ne, ne, máme rozpočet! Trova un modo, Laura, trova un modo!

Opona padá, pak se zvedá znovu. Uprostřed je zasedací místnost plná ZATTERE (nafukovacích člunů) a KATALOGŮ. Tlumočník, PIERO, přichází se zmateným výrazem.

PIERO: (rozhlíží se) Buongiorno? Sono Piero, il traduttore. Kde mám začít? Je tady tolik zattere!

MATTHEW: (s nadšením) Piero, benvenuto! Jsme tak rádi, že jste tady. (Ukazuje na hromadu manuálů) Tady, začněte s tímto!

PIERO: (v úžasu) Ale tohle je příliš mnoho práce! Vy říkáte, že chcete vše hotovo do 10. září?

MATTHEW: (smíchem) Sì, sì, entro il 10 settembre. Budete mít spoustu kávy!

LAURA: (vchází do místnosti) A co hotel, pane Matthew? La mia collega Laura Antonelli le invierà i dettagli degli hotel convenzionati. (směje se) Ano, jsem ta Laura!

PIERO: (s úsměvem) Grazie mille, Laura! Doufám, že hotel bude lepší než tyto zattere!

MATTHEW: (zmateně) Cože? Ty zattere jsou nejlepší!

Opona padá na všechny tři postavy, jak se smějí a pokračují v práci, obklopeni nafukovacími čluny a katalogy.

Cordiali saluti,

Matthew Roberto Powell (a společnost) 🎭


Tento komediální přepis je lehkým a humorným pohledem na běžnou obchodní situaci. Přináší trochu italského šarmu a českého ducha do světa překladů, nafukovacích člunů (nikoliv těch negerských z Afriky plujících do Lampedusy…) a obchodních termínů. Buon divertimento! 🇮🇹🎉🇨🇿

📝 Zprostředkovatelská smlouva v České republice a Itálii 📝

Smlouva o zprostředkování je v českém právním řádu řádně zakotvena, stejně jako v italském právu. V České republice je taková smlouva definována v par. 774 a násl. občanského zákoníku, zatímco v Itálii je tento předpis odražen v par. 774 Codice civile.

🌟 Hlavní body smlouvy: 🌟

 1. Odměna zprostředkovateli: Jak Česká republika, tak Itálie uznávají, že zprostředkovateli náleží za jeho služby odměna. V tomto konkrétním případě je odměna stanovena na 3.000,- EUR bez DPH.
 2. Nezávislost na kupní ceně: Odměna je pevně stanovena a její výše tedy nezávisí na finální kupní ceně nemovitosti.
 3. Pokrytí nákladů: Odměna zprostředkovateli pokrývá jeho náklady vzniklé při zprostředkování, což zahrnuje telefonní poplatky, pohonné hmoty a odměny pracovníkům.
 4. Nezahrnuje další poplatky: Odměna nezahrnuje další související poplatky, jako jsou soudní překlady, notářské odměny či úřední kolky. Tyto poplatky nese zájemce.
 5. Platební podmínky: V této smlouvě je uvedeno, že odměna je splatná ve dvou splátkách.

📘 Česko-italský slovníček k tématu: 📘

 • zprostředkovatel: mediatore
 • odměna: ricompensa
 • nemovitost: immobile
 • soudní překlady: traduzioni legali
 • notářské odměny: ricompense notarili
 • úřední kolky: marche da bollo
 • splatný: pagabile

Italská a česká legislativa týkající se zprostředkovatelských smluv může mít některé nuance a specifika, ale jejich základní principy a postupy se často shodují. Je důležité se vždy obrátit na odborníka, pokud potřebujete konkrétní radu nebo asistenci při uzavírání takovýchto smluv. 🇨🇿🇮🇹📜

🌫🏭 Další obchodní tlumočení do italštiny: Montáž v mlžném Aussigu 🏭🌫

 

Psal se rok 2008. Aussig, čili německy Ústí nad Labem, bylo ponořeno do husté mlhy listopadu. Závoje šedi obklopovaly město, jakoby chtěly skrýt jeho industriální tajemství před zvědavými očima. V jednom z velkých závodů se začínalo s instalací nové montážní linky. Významný projekt, který vyžadoval odborné znalosti, dovednosti a také jazykové schopnosti.

POTÉ CO DORAZILI (SOUDRUZI) ITALOVÉ…

📅 Rozsah: 40 hodin rozdělených do deseti dnů. Každý den, osamocený tlumočník stával v centru událostí, překládal technické termíny a zprostředkovával komunikaci mezi českými inženýry a italskými specialisty dorazivšími z komunistické Modeny. Jazyková bariéra mezi nimi byla stejně hustá jako listopadová mlha venku.

📍 Lokalita: Ústecký kraj. Historický kraj plný kontrastů. Na jedné straně romantické údolí Labe, na druhé straně temné industriální obry, které dýchaly párou a rykem strojů.

🔧 Typ: Montáž linky. Linka, která měla změnit produkci a osud mnoha lidí v tomto závodě. Bylo to období změn, nových začátků a naděje.

🏢 Závod: Ano. Monumentální budova, která se tyčila nad městem a kreslila se do mlžného horizontu. Její komíny vypouštěly dým a v noci ji osvětlila jasná světla.

📧 Objednání: E-mailem. Jakoby technologie byla mostem mezi minulostí a budoucností. Tímto způsobem začal tento epický příběh o montážní lince v Aussigu.

Když se italští soudruzi setkali s českými inženýry, vznikla mezi nimi silná pouta vzájemného respektu a soudržnosti. Přestože pocházeli z odlišných světů a kultur, měli stejný cíl: postavit něco nového, něco co přinese prospěch mnoha lidem. A tak, v rytmu strojů a za zvuku italských a českých slov, se začala psát nová kapitola v historii tohoto města.📚 Slovníček:

 • Rozsah: Scope
 • Lokalita: Location
 • Typ: Type
 • Závod: Factory/Plant
 • Objednání: Ordering

Nechť vás tato historie zavede do doby, kdy industriální inovace a romantičnost Ústeckého kraje splynuly dohromady v nezapomenutelném spojení. 🌫🖤🏭