Vyhledání nemovitosti na území Itálie

Vyhledáme nemovitost českého vlastníka na území Itálie. Takové šetření si vyžaduje specifický postup, neboť není zvykem a ani možné v Itálii nahlížet do katastru nemovitostí zcela volně jako je tomu u nás. Vyhledávání provádíme na základě osobních údajů vlastníkova. Vyhledáváme pozemky, domy, byty. Postup je tedy takový, že lze zjistit, dle názvu subjektu (datumu narození, IČ apod.) veškeré nemovité majetky na území Itálie, jakými jsou stavby, jednotku, parcely. Též pro případné další legální postupy, zajistíme-provedeme soudně ověřený překlad z/do italského jazyka a dodáme do celé ČR a Slovenské republiky (překlad z/do italštiny a slovenštiny).

Italský katastr nemovitostí ovládáme do nejmenšího detailu

Z italského katastru pořídíme veškeré základní anebo také detailní informace o daných nemovitostech. Základní informace obsahují základní údaje, jako číslo parcely, název vlastníka – v pokročilém módu můžeme rozkrýt složitější vlastnické struktury, břemena / pořídit další seznam nemovitostí daného subjektu v celé Itálii. Můžeme subjektivně i objektivně zjistit / sdělit jejich hodnotu – nebo součet jejich hodnot. Můžeme sdělit cenu dle oficiálních statistik, ale také provést náš odhad či odhad znalcem.

Rychlost práce s katastrem a další údaje

Údaje z italského katastru zajistíme do 24 hodin od prvotní žádosti. V návaznosti na katastr, také můžeme pořídit (v případě vlastnění nemovitosti – pozemku) italskou právnickou osobou, také opět informace o takové firmě, tj. vlastníkovi, jeho struktuře, výši základního kapitálu, účetní závěrku, dluhy apod.

Vyhledání pozemku či nemovitosti dle zeměpisných souřadnic

Pokud nemáte přesné inoformace o parcele a zasíláte nám jen zeměpisné souřadnice, tak počítejte s časem asi 2 dny “(1 per avere le informazioni sulla particella a partire dalle coordinate + 1 per la visura)”. Tj. objednáte u nás, uhradíte nám fakturu a za 2 dny máte očekávaný výsledek.

Výhrada práva

PS: vyhrazujeme si právo, vždy váš případ posoudit individuálně a proto je lepší nejprve nám předat informace, které máte k dospozici, popsat co hledáte a jak a pak vám sdělíme, jest-li je hledání reálné či nikoliv. Cena za vyhledání 1 parcely – nemovitosti, začíná na 150 – 200 Eurech za nemovitost.

Academical Team s.r.o.
Náměstí Přátelství 1518/2
102 00, Praha – Hostivař
IČ: 05273919
Č. ú.: 2701036865 / 2010

Adresa 1: teamprekladatelu@gmail.com
Adresa 2: info@obchoditalie.cz

Mluvíme česky, italsky, anglicky

Cena vyhledání nemovitosti v Itálii

Žádáte-li vyhledání nemovitosti českého vlastníka na území Itálie, kontaktujte nás ZDE.

 

Comments are closed.