Daně v Itálii (založení společnosti) a spolupráce s daňaři

Založení společnosti v Itálii

V Itálii zakládáme pro české subjekty a občany všechny typy obchodních společností – (a pro italské občany v ČR naproti tomu “costituiamo societá a responsabilitá limitata o altri tipi proprio in Repubblica Ceca”). To vše, s ne bezvýznamnou přidanou hodnotou.

Přidaná hodnota v tom, že vás nenecháme na holičkách, co se účta v Itálii týká

Tou přidanou hodnotou, může být skutečnost, že zájemce o založení společnosti v Itálii nemusí do Itálie jet osobně, ale pověří nás plnou mocí a my prostřednictvím italského notáře, tuto společnost funkčně založíme za něj.

Dalšími službami ve smyslu společností, jsou další podružné úkony, jako např.: změna jednatele, navýšení obchodního kapitálu společnosti, vedení daňové evidence italským daňovým poradcem se sídlem v Praze, apod.

Další daňové poradenství při založení SRO v Itálii i mimo něj

Poskytujeme další daňové poradenství pro české obchodníky – obchodující, i bez vaší znalosti italského jazyka – jako odpočty DPH, apod. 📊💼 Zajistíme služby daňového poradce v Itálii pro naše klienty. 🇮🇹🤝 Vždy z aktuálních zákonů – rychlé informace pro obchodující firmy. 📚💨 Hovoříme italsky, česky, anglicky, ale také případně rusky. 🇮🇹🇨🇿🇬🇧🇷🇺

Ochodní servis, od překladů po daňové poradenství

Zajistíme ověřené překlady listin pro české obchodníky z/do italštiny, s předáním v Praze či jiné lokalitě dle dispozic. 🗂️🖋️🏢 Pro naše klienty to znamená bezstarostné obchodování s Itálií. 💼🇮🇹

“Italské daňové otázky”

Náš tým profesionálů je připraven vám pomoci s daňovými otázkami a papírováním, abyste se mohli plně soustředit na rozvoj vašeho podnikání. 💪💰 Dejte nám vědět, jak vám můžeme pomoci, a společně budeme budovat úspěšné obchodní vztahy! 🤝🌟

K rozdílům mezi malou a velkou SRL

V Itálii existují dva typy společností, normální (velká) a “zjednodušená“. Zjednodušená umožňuje mít maximální základní vložený kapitál ve výši 9999 euro a nese s sebou další, ne bezvýznamná omezení, jako nemožnost tvořit základní kapitál jinak, než finančními prostředky / nelze také např. převádět podíl mezi společníka apod.

Cena různých společností

Cena 2700 Euro (za zjednodušenou / malou firmu) a 4300 eur (za tu běžnou) – v této ceně nejsou obsaženy poplatky pro zahraniční zakladatele společnosti), jakými například jsou:

 • poplatek za registraci správci daně
 • ověřené překlady českých dokumentů do italštiny
 • apostilla
 • plné moci, ověření apod.
 • speciální poplatky notářům za odchylky mimo základní profil firmy

🏢🌍 Založení SRO/SRL v Itálii pro české podnikající subjekty může být zajímavou a perspektivní volbou pro rozšíření obchodních aktivit do této atraktivní evropské země. 🇮🇹💼 Itálie nabízí bohaté tržní příležitosti, a proto mnoho českých podnikatelů hledá možnosti rozšíření svého podnikání právě do této země. 💡💼 Založení společnosti s ručením omezeným (SRO) nebo s omezenou zodpovědností (SRL) v Itálii může být správným krokem ke konsolidaci pozice na italském trhu a posílení mezinárodního vlivu. 🤝💪

🔍❗ Avšak před zahájením procesu založení je nezbytné pečlivě provést podrobný průzkum trhu a konkurence v Itálii, abyste měli jasnou představu o potenciálních rizicích a výzvách. 📊🔍 Důkladná znalost italského právního systému, daňových předpisů a byrokratických požadavků je klíčová pro úspěšné založení a provoz společnosti v této zemi. 📚📝

💼🏛️ Při založení SRO/SRL v Itálii je rovněž důležité získat kvalitní daňové poradenství od odborníků, kteří znají místní daňovou legislativu a postupy. Tyto informace jsou zásadní pro efektivní plánování firemních aktivit, správné zdanění příjmů a správné nakládání s DPH. 💡💼📚 Odborná daňová rada vám také pomůže minimalizovat riziko daňových problémů a nesrovnalostí v budoucnosti. 🛡️🚫

🤝💼 SRO/SRL jako právní forma nabízí mnoho výhod, včetně omezení osobní odpovědnosti akcionářů a snadnějšího přístupu k finančním zdrojům. Avšak je důležité mít na paměti, že proces založení a následného provozu společnosti v Itálii může být časově náročný a nákladný. ⏰💰 Proto spolupráce s místními partnery nebo právními experty může být výhodná volba pro snadnější navigaci v byrokratickém prostředí a pro dosažení rychlejších výsledků. 🤝🏛️

🇮🇹🌟 Založení SRO/SRL v Itálii pro české podnikající subjekty je zajímavou cestou k expanzi na nový trh a může otevřít dveře k novým obchodním příležitostem. S dostatečnou přípravou, znalostí místního prostředí a profesionálním daňovým poradenstvím můžete maximalizovat potenciál úspěchu vaší společnosti na italském trhu. 🌟💼🌍

Založení SRO/SRL v Itálii

Založení SRO/SRL v Itálii pro české podnikající subjekty je zajímavou cestou k expanzi na nový trh a může otevřít dveře k novým obchodním příležitostem. S dostatečnou přípravou, znalostí místního prostředí a profesionálním daňovým poradenstvím můžete maximalizovat potenciál úspěchu vaší společnosti na italském trhu.

——————
Od klienta pak případně potřebujeme tyto informace:

 • jaký typ společnosti hodlá tedy založit
 • s jak vysokým základním vkladem (jestli tedy nadlimitně nad 9999 eur)
 • bude účelem společnosti prodej akcií dalším společnostem
 • kolik bude společníků
 • národnost společníků, bydliště společníků, znalost – dřívější existence daňového čísla společníků v Itálii,
 • delegovaný jednatel bude někdo ze společníků anebo nějaká italská osoba
 • v jakém městě Itálie se má nacházet sídlo společnosti
 • kdo bude vést daňovou evidenci a provádět veškeré zákonné úkony daňové povinnosti, poplatky a platby obchodní komoře atd.
 • váš daňový poradce se bude nacházet v Itálii anebo v zahraničí?

Analýza českých firem pro italské prostředí

Analizzando scrupolosamente la casistica in cui si trova le aziende ceche, si evidenzia un’anomalia nella natura del fornitore; il commerciante al dettaglio vende a consumatori finali con emissione di scontrino fiscale ed occasionalmente e a richiesta con emissione di fattura.

In tale caso specifico il commerciante al dettaglio diventerebbe un fornitore non occasionale ma unico, quindi ipotizzando un soggetto giuridico che ha la sua stabile organizzazione in Italia che acquista da commercianti al dettaglio in Italia per poi vendere a soggetto comunitario genererebbe un credito iva da richiedere a rimborso, procedura che sicuramente provocherebbe una verifica da parte dell’organo di controllo erariale (A.E.) che potrebbe contestare l’operazione effettuata attribuendogli l’elusione.

Další možnosti

Altra ipotesi , il soggetto costituito in Italia che dovrebbe fare operazioni attive esclusivamente a soggetto comunitario quindi effettuando operazioni intra, potrebbe acquistare con lettere di intento con plafond; il commerciante accetterebbe?

Naše poradenství

Oltremodo abbiamo esposto le problematiche verificabili ma assolutamente non ostative all’esercizio e alla realizzazione di ciò che ha chiesto e per una fattiva collaborazione le espongo i costi che sopporterebbe dandoci mandato per la ns consulenza e la tenuta delle scritture contabili con i relativi adempimenti.

Založení společnosti / SRLS

Costituendo una SRLS sopporterebbe una spesa iniziale comprensiva di spese notarili per la costituzione, adempimenti iniziali relativi a registri sociali, contabili fiscali, autorizzazione all’esercizio dell’attività con attivazione CCIAA , di euro 1200,00 circa;

Roční náklady za vedení

La gestione annuale comprensiva di tenuta scritture contabili, adempimenti periodici , deposito bilancio annuale, unico redditi , consulenza del lavoro per busta paga amministratore e gestione previdenziale , comporterebbe una spesa di euro 3500,00.

La gestione annuale di una ditta individuale in regime fiscale agevolato con adempimenti annuali comporterebbe una spesa annuale di euro 1000,00 circa. ovvero: 1200 per la creazione della società (meno se fa ditta individuale) costi annuali: 3500 in caso di società, 1000 in caso di ditta individuale.

Malý slovníček pojmů z oboru:

 • fare un prezzo / un preventivo- ocenění úkonu
 • Aggiungere i costi vivi – stanovení aktuální ceny za úkon
 • Costituzione di una societá – založení společnosti v Itálii
 • Gestione contabile e fiscale – účetní a daňové poradenství
 • Pratiche di questo tipo – tyto úkony
 • Una SRL in Italia amministrata – italská společnost spravovaná jednatelem
 • Offrire un grande valore aggiunto  – poskytnout velikou přidanou hodnotu
 • Fungere da referente per il cliente ceco, – být jakousi spojkou pro české klienty v záležitostech zakládání italských SRL
 • Andare in Italia solo per occuparsi del business – jet do Itálie a starat se jen o obchod
 • Gestire l’amministrazione contabile e fiscale dalla Repubbllica ceca – s spravovat účetní a daňovou jednotku z České republiky
 • Copriamo tutto il territorio italiano – působíme na území celé Itálie
 • Il notaio locale – místní notář (nutné pro založení s.r.o v Itálii)
 • Una procura – plná moc
 • La firma – podpis
 • Una traduzione autenticata – ověřený překlad

Řešíte podobný problém? Obraťte se na nás ZDE. 

Nákup zboží v Itálii a odpočet DPH

Comments are closed.