Tag Archive for obchodní a úřední korespondence

📅 Právní konference v Itálii – Připravují čeští právníci 🌟

Gentili signore, egregi signori – Dobrý den všem posluchačům!

🏢 Studio legale CCC a DDD: Presentazione e Attività 💼🔍

Mi chiamo DDD e sono avvocato presso lo studio legale CCC a DDD. Siamo una ditta giovane, in forte crescita e orientata al commercio. Con oltre 100 membri del team operativo e 150 collaboratori, siamo uno degli studi legali più importanti nella Repubblica Ceca. I nostri avvocati senior hanno acquisito una vasta esperienza in vari settori legali, lavorando in rinomati studi legali internazionali. Grazie a questa esperienza, possiamo offrire un servizio legale di prima qualità, coprendo tutte le aree dell’attività legale. 🌐📚

🤝 Collaborazione con Società OOO e Cash Collectors 💼💰

La presente conferenza è organizzata in collaborazione con la società di consulenza multinazionale OOO. Inoltre, parleremo della nostra collaborazione con la società Cash Collectors nel campo del recupero dei crediti. Sarà un’opportunità preziosa per condividere informazioni ed esperienze. 🤝💼

🎤 Argomento dell’insolvenza e Nuova Legge 📈🏢

Mgr. PP OO, mio collega e partner, prenderà la parola per presentare l’argomento dell’insolvenza. Esplorerà il regolamento del diritto d’insolvenza in Repubblica Ceca e discuterà gli attuali sviluppi, compresa la nuova legge d’insolvenza, una risposta alla crisi finanziaria globale. Gli specialisti della società Deloitte forniranno una prospettiva economica sulla problematica dell’insolvenza. 💼💼

📋 Sessioni Specializzate in Lingua Ceca e Interpretazione Simultanea 🗣️🌍

Le sessioni specializzate sulla tematica del recupero dei crediti e l’insolvenza si svolgeranno in lingua ceca, con interpretazione simultanea a disposizione per i partecipanti. 🗣️🌍

📝 Documento d’Acquisto e Informazioni Aggiuntive 📃📞

Per poter usufruire della Garanzia Legale, ti raccomandiamo di conservare il documento d’acquisto, in quanto potrebbe essere richiesto come prova di acquisto durante la procedura di assistenza. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo ai cataloghi disponibili presso la conferenza. 📝📞

Grazie per la vostra presenza e partecipazione alla conferenza! 🙏🎉 Siamo lieti di condividere conoscenze e collaborare con voi. Buon proseguimento! 🌟💼👋

💼 Prospettive Future e Ringraziamenti 🚀🙏

Vorrei sfruttare questa occasione per presentare il nostro lavoro con la società RR RR. La nostra partnership ci permetterà di fornire un servizio ancora più completo e personalizzato ai nostri clienti. Collaboreremo per offrire soluzioni legali innovative e adeguate alle sfide del mercato attuale. 🤝🌟

Ringraziamo tutti i partecipanti e i nostri collaboratori per la loro presenza e il contributo prezioso a questa conferenza. L’interazione e lo scambio di idee sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita professionale. Siamo grati per la vostra fiducia nel nostro studio legale CCC a DDD e nell’organizzazione di questa conferenza. 🙏🤝

📞 Contatti e Informazioni Aggiuntive 📧🌐

Se avete ulteriori domande, necessitate di assistenza o desiderate approfondire gli argomenti trattati, vi preghiamo di contattarci tramite i seguenti canali:

Siamo a vostra completa disposizione per fornire risposte e soluzioni a tutte le vostre esigenze legali. 📞📧🌐

🤝 Rete di Relazioni e Futuri Incontri 🌐🤝

Continueremo a coltivare e rafforzare le nostre relazioni con i nostri colleghi e partner di affari. Siamo entusiasti di partecipare a future conferenze e incontri che promuovano lo scambio di conoscenze e la crescita professionale. Vi invitiamo a rimanere in contatto con noi e a seguirci sui nostri canali social per le ultime novità e aggiornamenti riguardanti il nostro studio legale CCC a DDD. 🌐📅

Grazie ancora a tutti e auguriamo a voi e alle vostre aziende un futuro prospero e di successo. 🚀🌟 Siamo fiduciosi che il nostro impegno per fornire servizi legali di alta qualità continuerà a contribuire alla vostra crescita e al vostro successo. Ci auguriamo di rivedervi presto in altre occasioni e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. Grazie e arrivederci! 👋🙏

Překlad právní korespondence žaloby

Vážený pane AAAA,

dle naší dohody zasílám k Vašim rukám návrh žaloby v českém jazyce a mám k němu tyto poznámky:

1. Jestliže chcete, zařídíme překlad tohoto dokumentu do italštiny za ___________ euro, což, jak věříme, je levnější cena, než ta, kterou byste musel zaplatit v Itálii.

2. Celá žaloba je strukturována tak, aby měla co největší naději na úspěch, byť, jak jsme již komunikovali, některé důležité body jsou tak obtížně dokazatelné a žaloba tak ohrožena neúspěchem. Z důvodů výše uvedených možná shledáte, že některá skutková tvrzení zcela neodpovídají tomu, jak jsme o věci komunikovali, nicméně jsme připraveni ke korekcím podle Vašich instrukcí.

3. Dovolujeme si Vás požádat o doplnění zažlucené pasáže ve smyslu doplnění motivu fiduciárního převodu tak, abyste tento důvod mohl následně k dotazu soudu i osobně vysvětlit.

4. Ohledně téže zažlucené pasáže bychom si dovolili požádat o pomoc pana kolegu BBBB (nedáváme jej do kopie, necháváme zcela na Vás, zda využijete jeho či jiného svého advokáta). Do této pasáže je třeba uvést alespoň základní normy upravující fiduciární převod podle italského práva, a to samozřejmě v kontextu Vaší dohody. Tyto body bychom následně upravili do podoby pochopitelné pro český soud. Prosíme i o odkaz na příslušné citace zákona v tomto smyslu. Jelikož zahraniční právní normy český soud nezná, je třeba mu prokázat jejich obsah, což s pomocí příslušného kolegy, který nám jejich obsah zašle, můžeme učinit.

5. Zbývá uvést, že žalovaná je paní CCA, jakožto nabyvatel podílu a společnost samotná z důvodů právní jistoty. Pan CCC nebyl přímým účastníkem právního vztahu, a proto žalován být sám nemůže. To nicméně na vyhlídkách na úspěch nic nemění.

Závěrem dovolte uvést, že k Vašim rukám byly odeslány dvě faktury (z účetních důvodů došlo k rozdělení na 2) s tím, že dohromady jsou vystaveny na dohodnutých 5.000 euro.

Budeme připraveni žalobu dále upravovat dle Vašich instrukcí, prosíme Vás o odpovědi na výše uvedené body a doufáme, že jsme vystihli co nejlépe Vaše intence obsažené v naší předchozí komunikaci.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,

Přílohy

Poptávka po administrativní pozici s italštinou

Představení: Jsem AAA z Pardubic 🙋‍♀️🌍

Dobrý den,

dovolte, abych se představila. Jmenuji se AAA a pocházím z Pardubic. Aktuálně pracuji v advokátní kanceláři v Hradci Králové, ale vzhledem k mé jazykové vybavenosti a zkušenostem s administrativou uvažuji o změně zaměstnání.

Můj jazykový profil: Angličtina, Italsky, Německy a Polsky 🗣️🌐

Od malička se aktivně věnuji anglickému jazyku. Nedávno jsem se vrátila po sedmi letech z Itálie, kde jsem poslední tři roky studovala na Univerzitě v Calabrii. Zde jsem se věnovala oboru lingvistika a turismus, což mi umožnilo získat hluboké znalosti italského jazyka.

V průběhu studia a práce jsem si také osvojila německý a polský jazyk, které mi nyní umožňují plynule komunikovat s kolegy a klienty z různých zemí.

Administrativa: Mé silné stránky 💼🗂️

Co se týče administrativy, mám bohaté zkušenosti z dřívějších pozic, kde jsem často pracovala po boku různých ředitelů. Považuji administrativu za jednu z mých silných stránek, a i když každý obor má svá specifika, jsem ochotná se učit nové věci a přizpůsobit se novým výzvám.

Jsem orientovaná na komunikaci s klientem, zajišťuji služební cesty a překládání z a do jazyků, které ovládám. Také doučuji všechny věkové kategorie.

Aktivní životní styl: Řidič a milovník života 🚗🌳

Jsem aktivní řidička s vlastním řidičským průkazem a každodenně dojíždím do práce. Mám ráda život a vše, co přináší, a věřím, že toto nadšení je vidět i v mém přístupu k práci.

Závěr: Jsem připravena na novou výzvu 🎯📩

Přikládám Vám svůj životopis a v případě jakýchkoli dotazů Vám ráda odpovím. Ráda se také s Vámi setkám a osobně prodiskutuji možnosti naší spolupráce.

S přáním krásného dne,
AAA

Placení pokuty v Itálii

Dotaz na úhradu pokuty ze zaslané korespondence:

Dobrý den, prosím poradíte kolik mám zaplatit na pokutě?

Nevyznám se v tom, děkuji. 

🇮🇹💰 Placení pokut v Itálii: Postup a důležité informace

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste v Itálii byli uloženi pokutu, je důležité znát postup pro její řádné zaplacení a dodržení místních zákonů. Itálie má specifické postupy pro placení pokut, které se mohou lišit od jiných zemí. Zde je několik klíčových informací, které byste měli znát ohledně placení pokut v Itálii:

📜 Důvody udělení pokuty

Pokuty v Itálii se mohou týkat různých přestupků, jako jsou dopravní přestupky, parkování na zakázaných místech, porušení zákazu kouření, nepovolené zastavení ve zvláštních zónách a dalších. Při porušení předpisů mohou být uděleny pokuty policií nebo dalšími pravomocnými orgány.

💸 Výše pokut

Výše pokut se může lišit v závislosti na povaze a závažnosti přestupku. Pokuty za dopravní přestupky se mohou pohybovat od několika desítek až po stovky eur. Za jiné přestupky se částky mohou lišit, ale zpravidla jsou stanoveny v zákoně a musí být řádně zdůvodněny.

📆 Splatnost pokuty

Pokuty v Itálii mají stanovenou splatnost, kterou musíte dodržet. Obvykle máte určitý počet dní na to, abyste pokutu zaplatili od data jejího udělení. Je důležité zajistit, abyste pokutu zaplatili včas, aby se vyhnuli možným dodatečným sankcím.

💳 Způsoby platby

Pro platbu pokut v Itálii existuje několik způsobů. Nejběžnější způsob je platba hotově přímo na místě, pokud jste pokutu obdrželi od policie. Pokud jde o pokuty za dopravní přestupky, můžete je také často zaplatit bankovním převodem nebo online prostřednictvím místních webových platforem. Je důležité udržovat si potvrzení o platbě jako důkaz.

🚫 Důsledky nezaplacení

Nedodržení splatnosti nebo nezaplacení pokuty může mít nepříjemné důsledky. Mohou být uděleny dodatečné pokuty, které se mohou navyšovat s průběhem času, a v extrémních případech může být zahájeno soudní řízení. Pro vás jako cizince mohou nezaplacené pokuty vést k dalším komplikacím, jako jsou problémy s cestováním do Itálie v budoucnu.

💼 Poradenská služba

Pokud máte otázky nebo nejste si jisti, jak postupovat při placení pokuty v Itálii, můžete využít služeb poradenských agentur nebo advokátů specializujících se na italský právní systém. Ti vám mohou poskytnout odbornou pomoc a poradit vám, jak nejlépe řešit vaši situaci.

Zapamatujte si, že dodržování místních předpisů a řádné placení pokut jsou důležité pro Vaši bezpečnost a pohodlnost při cestování v Itálii. Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste byli uloženi pokutu, nedoporučuje se vyhýbat se placení nebo ignorovat pokuty. Místo toho je nejlepší se snažit vyřešit situaci co nejdříve a řádně zaplatit příslušnou částku.

Pokud jste obdrželi pokutu, ale máte pocit, že je neoprávněná nebo nesprávná, můžete podat odvolání nebo se obrátit na místní úřady, aby se vám vysvětlila situace a případně byla pokuta přezkoumána.

Pro ty, kteří často cestují do Itálie a mají obavy z možných pokut, je důležité dodržovat místní předpisy a zákony a být obezřetní při parkování, dopravě a dodržování veškerých pravidel.

Aby bylo vaše cestování do Itálie co nejpříjemnější, je vhodné si předem zjistit místní předpisy a pravidla a informovat se o tom, jaké pokuty mohou být ukládány za různé přestupky. Některé místní pravidla a pokuty se mohou lišit od těch, které jste zvyklí z vaší domovské země.

Pokud máte v Itálii nemovitost nebo zde podnikáte, je dobré se seznámit s místními zákony a postupy týkajícími se placení daní a poplatků. Pro získání důvěryhodných a aktuálních informací můžete využít služeb místních odborníků, kteří vám pomohou s danou problematikou.

Ať už cestujete do Itálie pro dovolenou nebo pro podnikání, je dobré mít na paměti, že dodržování místních předpisů a řádné placení pokut jsou základními principy, které vám pomohou udržet si dobré vztahy s místními úřady a zajistí vám bezproblémové cestování.

💼 Poradenská služba

Pokud máte otázky ohledně placení pokut v Itálii nebo potřebujete poradit s jinými právními záležitostmi v souvislosti s vaším pobyt v zemi, můžete využít služeb poradenských agentur nebo advokátů specializujících se na italský právní systém. Tito odborníci vám mohou poskytnout kvalifikovanou pomoc a poradit vám, jak co nejlépe řešit vaši situaci.

🇮🇹💰 Doufáme, že tato informace vám pomůže lépe porozumět procesu placení pokut v Itálii a zajistí vám bezproblémové a příjemné cestování v této krásné zemi.

  • Překlady dokladů k pokutám z Itálie.
  • Překlady pokut s ověřením.
  • Překlady vyjádření italských úřadů.
  • Překlady z katastru nemovitostí.
  • Překlady kupních smluv.

Dopis Italsko-české průmyslové komoře

Datum: 1.5.2022
Kategorie: Obchodník
Komentáře: Nejsou povolené

Vážení obchodní partneři,

na tomto místě se na vás obracíme jménem Italsko-české průmyslové komory (dále jen “Komora”), jejímž členem je i naše právní kancelář.

Upozorňujeme, že podle článku č. 5 stanov komory, které tvoří přílohu zakládajícího dokumentu z 9.7.2002, dosud nebyla zaplacena členská částka s termínem splatnosti Datum_splatnosti ve výši Výše příspěvku.

Domníváme se, že k tomu došlo z administrativní chyby a vyzýváme vaši společnost, aby neprodleně uhradila tuto částku na bankovní účet Komory číslo: ___________ s identifikačním číslem __________.

Rádi bychom vám připomněli, že Komora nabízí svým členům širokou škálu aktivit a služeb, jejichž realizace závisí na solidárním přístupu všech členů v otázce řádného placení členských příspěvků. Toto je klíčové pro udržení současného členského základu a pro přilákání nových členů, kteří mohou podporovat další rozvoj Komory.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte kontaktovat našeho zástupce Kompetentní_osoba.

S upřímným pozdravem,

Česká právní kancelář (Praha 2013)