Další informace

Další informace/Přímo pro klienta. Další infromace na přání klienta Mnoho dalších a potřebných informací přímo na přání klienta. Individuální pojetí věci v na základě sdělených informací a požadavků. Poradna. E-poradna obchodu s Itálií Internetová poradna Obchodu Itálie na adrese: info@obchoditalie.cz

  • Rychlost: Vyřešení krátkých rešerží do 48 hodin od zadání.
  • Předání a překlad materiálu italským úřadům, notáři, právníkovi do 12 hodin od zadání.
  • Zodpovězení krátkého dotazu – v rámci uskutečnitelnosti – ihned.

Čerstvě v Itálii Informace z Itálie Informace přímo z Itálie od rodilého mluvčího jednatele Dr. xxx a xxx xxx. Přímé jednání s italskou stranou (na území Itálie) + předání informacích v aktuální a srozumitelné podobě – nejčastěji do 24 hodin. Samostatnost, logika. Informace ve srozumitelné podobě Dodání zjištěných informacív nejlogičtější podobě formou ústní, či souhrné zprávy. Samostatnost v jednání a učinění nutných opatření na bázi samostastného rozhodnutí.