Dělení Itálie na Správní Útvary: Struktura a Přehled 🇮🇹

Itálie, jako jeden z nejdůležitějších států Evropské unie, má složitou a bohatou administrativní strukturu. Tento článek poskytuje detailní pohled na dělení Itálie na různé správní útvary, od regionů až po menší obce. Ty se dále člení na provincie, metropolitní města nebo volná sdružení obcí. Třetím stupněm administrativy jsou obce a jejich části.

VOLNÁ SDRUŽENÍ OBCÍ: Volná sdružení obcí jsou novým typem územně-správních celků druhé úrovně, které byly vytvořeny v roce 2016 na Sicílii. Volná sdružení obcí nahradila původní provincie na Sicílii a mají za cíl zefektivnit správu a snížit náklady. Volná sdružení obcí jsou tvořena dobrovolným sdružením obcí na základě geografických nebo historických kritérií. V současnosti existuje 6 volných sdružení obcí na Sicílii. Volná sdružení obcí jsou tvořena dobrovolným sdružením obcí na základě geografických nebo historických kritérií. V současnosti existuje 6 volných sdružení obcí na Sicílii. Obce jsou územně-správní celky třetí úrovně, které se podřizují provinciím, metropolitním městům nebo volným sdružením obcí. Obce mají vlastní orgány, jako je obecní rada a starosta. Obce se zabývají každodenním životem občanů, jako je veřejný pořádek, odpadky, školky nebo sportoviště. V současnosti existuje více než 8 000 obců v Itálii.

1. Regioni (Regiony) 🌄

Itálie je rozdělena do 20 regionů, které jsou hlavními správními jednotkami země. Pět z nich má zvláštní autonomní status, což jim umožňuje vykonávat větší samosprávu. Regiony jsou územně-správní celky první úrovně, které mají vlastní statut, vládu a parlament. Regiony mají různé pravomoci a kompetence v oblastech jako je zdravotnictví, školství, doprava, životní prostředí nebo kultura. Některé regiony mají speciální postavení autonomie, které jim umožňuje mít větší samosprávu a fiskální nezávislost. Tyto regiony jsou Údolí Aosty, Sardinie, Sicílie, Tridentsko-Horní Adiže a Furlansko-Julské Benátsko.

Severní Itálie

  • Lombardie, Piemont, Benátsko, Ligurie, Friuli-Venezia Giulia (autonomní), Trentino-Alto Adige (autonomní), Valle d’Aosta (autonomní)

Střední Itálie

  • Emilia-Romagna, Toskánsko, Lazio, Marche, Umbrie

Jižní Itálie a Ostrovy

  • Kampánie, Kalábrie, Apulie, Basilicata, Sicílie (autonomní), Sardinie (autonomní)

2. Province (Provincie) 🏞️

Regiony jsou dále rozděleny do 107 provincií. Provincie fungují jako střední správní jednotky, které koordinují činnosti mezi regiony a obcemi. Provincie jsou územně-správní celky druhé úrovně, které se podřizují regionům. Provincie mají vlastní orgány, jako je rada a prezident. Provincie se starají o lokální záležitosti, jako je územní plánování, silnice, sociální služby nebo ochrana přírody. V současnosti existuje 80 provincií v Itálii.

3. Comuni (Obce) 🏡

Obce jsou nejmenšími správními jednotkami v Itálii. Existuje přes 8 000 obcí, které se starají o místní správu, jako je školství, doprava, a místní policie.

4. Metropolitní Města 🌆

V roce 2015 byla zavedena kategorie metropolitních měst, která zahrnuje 14 velkých městských oblastí v Itálii, včetně Říma, Milána a Neapole. Tyto útvary mají zvláštní pravomoci, zejména v oblastech dopravy a urbanismu. Metropolitní města jsou speciálním typem provincií, které zahrnují velké městské aglomerace. Metropolitní města mají vlastní statut a orgány, jako je metropolitní rada a starosta. Metropolitní města koordinují rozvoj a služby na svém území. V současnosti existuje 14 metropolitních měst v Itálii.

Závěr: Složitá Struktura 🏛️

Dělení Itálie na správní útvary odráží složitou historii a geografickou rozmanitost země. Zatímco regiony představují hlavní správní rozdělení, provincie a obce hrají klíčovou roli ve fungování každodenního života.

Autonomní status některých regionů také zdůrazňuje jedinečnost kultur a tradičních práv v různých částech Itálie. Celkově platí, že správní struktura Itálie je výsledkem neustálého vývoje a odráží bohatou kulturní a historickou mozaiku země.

Region Hlavní město Obyvatel (2001)
Abruzzo L’Aquila 1 262 392
Apulie (Puglia) Bari 4 020 707
Basilicata Potenza 597 768
Benátsko (Veneto) Benátky (Venezia) 4 527 694
Kampánie (Campania) Neapol (Napoli) 5 701 931
Emilia-Romagna Bologna 3 983 346
Friuli-Venezia Giulia Terst (Trieste) 1 183 764
Kalábrie (Calabria) Catanzaro 2 011 466
Lazio Řím (Roma) 5 112 413
Ligurie (Liguria) Janov (Genova) 1 571 783
Lombardie (Lombardia) Milán (Milano) 9 032 554
Marche Ancona 1 470 581
Molise Campobasso 320 601
Piemont (Piemonte) Turín (Torino) 4 214 677
Sardinie (Sardegna) Cagliari 1 631 880
Sicílie (Sicilia) Palermo 4 968 991
Toskánsko (Toscana) Florencie (Firenze) 3 497 806
Trentino-Alto Adige Trident (Trento) 940 016
Umbrie (Umbria) Perugia 825 826
Valle d’Aosta Aosta 119 548

Region Hlavní město Obyvatel (2001)
Abruzzo L’Aquila 1 262 392
Apulie (Puglia) Bari 4 020 707
Basilicata Potenza 597 768
Benátsko (Veneto) Benátky (Venezia) 4 527 694
Kampánie (Campania) Neapol (Napoli) 5 701 931
Emilia-Romagna Bologna 3 983 346
Friuli-Venezia Giulia Terst (Trieste) 1 183 764
Kalábrie (Calabria) Catanzaro 2 011 466
Lazio Řím (Roma) 5 112 413
Ligurie (Liguria) Janov (Genova) 1 571 783
Lombardie (Lombardia) Milán (Milano) 9 032 554
Marche Ancona 1 470 581
Molise Campobasso 320 601
Piemont (Piemonte) Turín (Torino) 4 214 677
Sardinie (Sardegna) Cagliari 1 631 880
Sicílie (Sicilia) Palermo 4 968 991
Toskánsko (Toscana) Florencie (Firenze) 3 497 806
Trentino-Alto Adige Trident (Trento) 940 016
Umbrie (Umbria) Perugia 825 826
Valle d’Aosta Aosta 119 548

Region Hlavní město Obyvatel (2001)
Abruzzo L’Aquila 1 262 392
Apulie (Puglia) Bari 4 020 707
Basilicata Potenza 597 768
Benátsko (Veneto) Benátky (Venezia) 4 527 694
Kampánie (Campania) Neapol (Napoli) 5 701 931
Emilia-Romagna Bologna 3 983 346
Friuli-Venezia Giulia Terst (Trieste) 1 183 764
Kalábrie (Calabria) Catanzaro 2 011 466
Lazio Řím (Roma) 5 112 413
Ligurie (Liguria) Janov (Genova) 1 571 783
Lombardie (Lombardia) Milán (Milano) 9 032 554
Marche Ancona 1 470 581
Molise Campobasso 320 601
Piemont (Piemonte) Turín (Torino) 4 214 677
Sardinie (Sardegna) Cagliari 1 631 880
Sicílie (Sicilia) Palermo 4 968 991
Toskánsko (Toscana) Florencie (Firenze) 3 497 806
Trentino-Alto Adige Trident (Trento) 940 016
Umbrie (Umbria) Perugia 825 826
Valle d’Aosta Aosta 119 548

Region Hlavní město Obyvatel (2001)
Abruzzo L’Aquila 1 262 392
Apulie (Puglia) Bari 4 020 707
Basilicata Potenza 597 768
Benátsko (Veneto) Benátky (Venezia) 4 527 694
Kampánie (Campania) Neapol (Napoli) 5 701 931
Emilia-Romagna Bologna 3 983 346
Friuli-Venezia Giulia Terst (Trieste) 1 183 764
Kalábrie (Calabria) Catanzaro 2 011 466
Lazio Řím (Roma) 5 112 413
Ligurie (Liguria) Janov (Genova) 1 571 783
Lombardie (Lombardia) Milán (Milano) 9 032 554
Marche Ancona 1 470 581
Molise Campobasso 320 601
Piemont (Piemonte) Turín (Torino) 4 214 677
Sardinie (Sardegna) Cagliari 1 631 880
Sicílie (Sicilia) Palermo 4 968 991
Toskánsko (Toscana) Florencie (Firenze) 3 497 806
Trentino-Alto Adige Trident (Trento) 940 016
Umbrie (Umbria) Perugia 825 826
Valle d’Aosta Aosta 119 548