Distribuce v Itálii

Nezávislé poradenství

Tzn. kritický pohled

Poradenství při řešení distribuce či nápadu realizace obchodního případu českých výrobků v Itálii a jejich distribuci. Nastínění vlastních zkušeností a jistého “italského úhlu pohledu” od nezávislého poradce.

Vyvrácení předsudků

Podpora v jedinečném nápadu s chutí realizovat jej právě v Itálii. Dodání patřičně seriózního přístupu k věci od nezávislého partnera.

Podpora.

Odpověď na nevyhnutelné otázky

Odpověď na základní i podstatné otázky ohledně vašeho obchodu ve smyslu obchodních zvykolostí, partnerů, logistických a geografických okolností, kulturních zvyklostí a charakteru italů.

Doprava.

Zodpovězení nejdůležitějších otázek ve smyslu dopravy, dopravního vyvážení v Itálii a nejvhodnějších kanálů exportu pro distribuci výrobků v Itálii.

Zvyky.

Italské reálie v obchodní praxi a jejich začlenění do jedinečného nápadu klienta. Informování klienta o případných zvyklostech a z nich plynoucích ponaučení u srovnatelných výrobků a jejich distribuci v Itálii.

Geografie.

Perfektní znalost geografie Itálie a poznání nejdůležitějších míst osobní návštěvou. Vysvětlení “italského pohledu” na věc “mezi italy”, viz. italský sever a italský jih – italská distribuce.

Ceny.

Přesné určení cen na základě cenového průzkumu. Profesionální rešerže sestavená do ekonomického vzorce, či přehledu. Zjištění cen konkurence v celé Itálii do 24 hodin od zadání a poskytnutí modelu distribuce výrobků.

Rozmístění trhů.

Zjištění a nástin konkurenčních trhů pro daný artikl. Zjistění velmi přesných informacích o trzích a jejich poloze na italské mapě. Praktickévysvětlení danosti určitého trhu tradicí a geografií.