Dovoz Itálie

Import – dovoz z Itálie.

Dovoz Itálie
Dovoz Itálie

Dovoz věci

Dovoz věci z Itálie vzniká na základě požadavku + smluvního vztahu mezi klientem a zprostředkovatelem. Věc je obstarávána na bázi podrobných parametrů informovaných klientem a dle těchto je postupováno. Veškeré cenové relace věci jsou – dle objektivních možností– hodnoceny před samotným obstaráváním věci a samotnou dohodou s klientem.

Dovoz zboží

Dovoz zboží je často otázkou opakované či dlouhodobé akce v rámci plánování klienta. Prvotní dovoz zboží z Itálie probíhá tzv. “modelovým způsobem”, kdy samotný klient má možnost v reálném čase vidět a vypozorovat detaily z tohoto plynoucí a vzít z nich ponaučení a informace pro další nezávislý chod již bez zprostředkovatele.

Zajištění dovozu ve všech jeho aspektech.

Kompletní i částečné zajištění

Kompletní či částečné zajištění dovozu již na základě stručného požadavku klienta na italské zboží a způsob jeho dovozu do ČR. Informace o nejspolehlivějších importérech z Apeninského poloostrova do ČR. Zhodnocení nákladů dovozu zboží z italského severu i jihu. Doporučení pro nakládku a vyřízení formalit s přepravou. Zhodnocení klientovýchpředchozích zkušeností s importem a sladění s novým obchodním případem.

Obstarání zboží

Obstarání zboží pečlivým průzkumem. Prvotní a nejdůležitější zjištění “zákazníkových parametrů” pro dané zboží a jeho zajištění za účasti zákazníka či bez ní. Současně s obstarávánímdochází již ke zvažování dopravních faktorů a zajišťování dopravy. Doprava a dovoz zboží z Itálie probíhá dle nejlogičtějších úvah, jejichž cílem je úspora nákladů časových a finančních z klientovi peněženky.

Dovoz zboží

Samotný dovoz zboží provádí klient na své náklady, ale existuje rozdíl mezi vlastní dopravou a dopravou zprostředkovanou. Ohledně zprostředkované dopravy podáváme nejvalidnější doporučení na české dopravce a jejich lokaci – výpočet trasy a nákladůpři váhovém zatížení a zhodnocení veškerých spedičních faktorů.

Obstarání služby

Obstarání služby je svým způsobem také dovoz. Služba může teoreticky “zůstat” být provedena v Itálii, ale její uživatel je Čech. Obstarání služby probíhá dle podobných hledisek jako obstarání zboží, tedy vždy v souladu s požadavky klienta – ty jsou na prvním místě. Mimojiné je klient informován o zjištěných okolnostech, ale neustále je brán zřetel na klientův model obstarání služby – zboží.

Základní slovníček pojmů pro zboží, jeho obstarání a dovoz:

  • Zboží – Merce
  • Dovoz – Importo
  • Obstarání – Provvista
  • Zprostředkovatel – Intermediario
  • Služba – Servizio
  • Věc – Affare, Cosa,Faccenda, Oggetto (více ve fyzickém smyslu slova)