Zprostředkování s Itálií

Zprostředkování obchodu s Itálií/Služby pro české subjekty – obchod, služby

Co je zprostředkování obecně

Zprostředkovaní je každá služba, která využívá know-how svých znalostí a informací a těmito obstarává úkon, věc, nebo další informace třetí straně.

Co je zprostředkování s Itálií

Zprostředkování s Itálií je služba využívající know-how italského prostředí a jazyka a těchto využívá při výkonu zprostředkování s Itálií.

Zprostředkování obchodu s Itálií: Dr. Roberto Powell – zprostředkování služeb a obchodu pro české firmy, subjekty, živnostníky. Expresní zprostředkovatelský servis v rámci všech dostupných informací o Itálii, obchodu, ekonomii a obchodování. Právní poradenství a servis v oblasti vztahů, cestovního ruchu, importu a dovozu.

Čím je zprostředkovaní s Itálií typické

Zprostředkování pro Itálii je typické po stránce jazykové a po stránce reálií. Znalost jazyka v kombinaci se poznatky o místních reáliích.

Reálie, jazyk.

Místní reálie

Jsou reálie vztahující se převážně k historii, kultuře, obchodním zvyklostem, ekonomickým znalostem, poznatkům z trhu a znalosti lidí a charakterů. Dr. Roberto Powell – anglický ital žijíící od roku 1981 v Grossetu.

Místní jazyk

Italština a její ovládnutí v kontextu věcné komunikace je nezbytnou součástí každého zprostředkovatele (obstaravatele). Znalost nejenom moderní italštiny, ale schopnost rozumět odlišnostem a orientovat se v lokálních zvycích a jazykových odlišnostech.

Benefity.

Benefity zprostředkování

Rychlý a přesný servis v oblasti zprostředkování bez časových prodlev. Logické a návazné řešení věci klienta v jeho časový a finanční prospěch. Nezaujatost problémem a možnost nestranného pohledu a názoru na věc. Samostatnost v obstarávání informací, možnost vyřízení agendy zcela odděleně a poté předání hotových výsledků.

Základní slovníček pojmů:

  • Rappresentanza – Zastupování
  • Intermediazione – Zprostředkování
  • Intermediatore – Zprostředkovatel
  • Commercio – Obchod
  • Agenzia – Agentura Studio – Kancelář

Základní statistické údaje: Prodej v Itálii za roky 2006 – 2008 v hodnotě 68 500 000 Kč Počet vyexportovaných ve stejných letech LKW – 454 Počet vyslaných návštěv – delegací z Itálie do ČR – 16 Počet přijatých návštěv v Itálii – 33