Italské reálie pro obchodníky

Reálie

Reálie soubor kulturních, historických a okolnostních faktorů vztahujících se, mimo jazyk, k danému prostředí, nebo zemi.

Italské reálie

Italská kultura, italská geografie, italská literatura, italská gastronomie, italský foklor, italské zvyky, italská nářečí atd. Vše co souvisí s Itálií a nemá do jisté míry co do činění s jazykem – tedy s italštinou.

Italské reálie pro obchodníky

Reálie italských obchodníků je znalost obchodních tradic, zvyků a obratů – nejlépe v jazyce – v italštině. Reálie italských obchodníků se liší kraj od kraje, italský sever funguje jinak, než italský jih.

Obchod Itálie, Dr. Roberto Powell:

Dobré tipy pro obchodní styk s italským jihem.

Platební morálka jižních italů.

Na co si dát při smlouvání a obchodování pozor.