Německo/Obchod

Německé obchodní prostředí.

Obchod a němčina (další evropské destinace).

Německé obchodní prostředí – co to je

Německé obchodní prostředí je to, které obchodně, jazykově, nebo jinak vykazuje nějakou spojitost s Němci, nebo Německem. Za obchodní německé prostředí u nás v ČR můžeme považovat ty obchodně/kulturní kruhy, které jsou budovány, podporovány, nebo mají vazbu s německými podniky, kapitálem či lidmi a vztahy za posledních 20 let, nebo i dříve.

Posledních výrazných 20 let

Pochopitelnou eskalací změny politických a tedy hospodářských poměrů je období posledních 20 let, tedy období od roku 89. Prudký nárůst německého kapitálu spojeného s akcelerací české ekonomiky byl očekávaným výsledkem všech zamýšlených strategií. Obchodně společenské schéma s sebou přineslo nutnost vylepšování procesů v dalších odvětvích, jakými jsou odvětví jazykové, odvětví služeb, apod.