Co je podlimitiní ADR

Podlimitní ADR” odkazuje na přepravu nebezpečného zboží, která je vyňata z některých regulací ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží) díky tomu, že množství nebo koncentrace zboží nepřesahuje stanovené limity. Tyto “podlimitní” množství často mohou být přepravovány s méně náročnými požadavky na balení, označení a dokumentaci.

Pokud potřebujete specializovanou přepravu, která se zaměřuje na dodržení všech regulačních požadavků, včetně těch týkajících se “Podlimitního ADR”, obraťte se na Přepravu Itálie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *