Ověření zápisu nemovitosti do italského katastru

Klientka dnes telefonovala s dalším praktickým dotazem:

Zjistit zda-li je v pořádku koupě domu v Itálii a zda-li je zapsaný v katastru. Paní si nechá zaslat daňové číslo dané osoby. Mají kupní smlouvu a potřebují zjistit, zda-li je v pořádku úkon provedený notářem. Zda-li notář zajišťuje automaticky vklad. Paní nezná italské postupy a chce ověřit 1 budovu a zda-li je zapsaná v katastru.

Italský katastr

Klientům byl dodán výpis z italského katastru nemovitostí. Cena služby: 1500 Kč. Z tohoto výpisu bylo zřetelné číslo popisné 61. Nicméně, klient také ověřoval stav věci na mapách dostupných na internetu, a těchto plynulo číslo popisné 5. Klient učinil závěr, že je třeba také prověřit tyto nejasnosti. Klient mimochodem z kupní transakce nevlastní žádnou kupní smlouvu a ani si nepamatuje jméno italského notáře, který smlouvu zapisoval. Obchod byl zprostředkován, dle jeho slov, českou obchodnicí. Stav a situace poněkud diskomfortní právě pro klienta. Nicméně, jsme připraveni klientovi nadále pomoci a najdeme způsobe jak zmatky s čísly popisnými u zakoupené nemovitosti, vyřešit. Také klientovi zmíníme možnost zpětného obstarání kopie kupním smlouvy domu na Sicílii od notáře v jehož rukou koupě před léty byla.

Další podobný dotaz:

Comments are closed.