Úspěšné jednání

Jednání s italským výrobcem spojovacího materiálu mělo úspěšný závěr 🎉. Pro to, aby výsledek nebyl jiný, jsme udělali vše 👍. Vzali jsme klientovu záležitost za svou a provedli službu v jednání s italskou stranou ke vší spokojenosti klienta 😊. Klient měl navíc veliké štěstí 🍀, že jeho exkluzivní zájem byl vyhodnocen protistranou jako jednoznačný, a to i s přispěním naší pomoci.

Klient se nacházel již v Itálii 🇮🇹, když nám telefonoval s prosbou o pomoc při vyhledání vhodné firmy. Deklaroval, že po příjezdu do ČR záležitost dořešíme a provedeme rozsáhlejší průzkum a přehled všech kontaktovaných firem🌍.

Kdo je Dr. Robeto Powell

Klient po příjezdu do ČR opravdu našel čas a společně jsem se na věcí zamysleli 🤔, vytipovali další subjekty a následná cesta byla již perfektně promyšlenou výpravou 🗺️. K návštěvě všech subjektů nám stačily pouhé dva dny 📅. Bylo to právě proto, že jsme předem dokázali zmapovat terén a nečinit nadbytečné kroky, které by nepřinesly žádný výsledek.

Na závěr všeho zde byl stav, který by sedal nazvat: úspěšně nastavenou novou spoluprací mezi klientem a italskou stranou 🤝.

Žádáte-li završit v Itálii úspěšné jednání, kontaktujte nás ZDE 📞.

Comments are closed.