Doba trvání základního průzkumu na artikl: Itálie

Základní průzkum trvá cca 1 týden. Během něho dochází k selekci podstatných firem a jejich prověření. Dochází ke zjištění těch faktorů, které mohou mít smysl pro okamžité rozhodování o smysluplnosti kontaktu s danou firmou. Pracovník selekce musí citlivě zpracovávat data a bezvadně pochopit potřebu českého klienta na českého dodavatele, bez této úvahy nelze provést úspěšné hledání firmy v průzkumu.

Co se zákazník po základním průzkumu dozví

Po tomto základním průzkumu je klient zpravidla informován o jeho výsledcíh a je dotazován na další postup, resp. na jeho intenzitu. Dojde k opětovnému ujasnění cílů a k jednotlivým subjektům v Itálii se přistupuje již více konkrétněji.

Jak dlouho trvá dostat zkušební produkt

Český klient cca po 10 – 14 dnech dostává základní produkt, tedy relevantní obchodní partnery/dodavatele pro klientův obchod v Čechách s nastíněním veškerých možností i rizik od daného pracovníka průzkumu.

Selekce firem

🕵️‍♀️📊🔎 Základní průzkum je klíčovým krokem, který trvá přibližně týden. Během tohoto období se provádí důležitá selekce firem a jejich pečlivé prověření. Pracovník selekce pracuje s citlivými údaji a musí skvěle rozumět potřebám českého klienta a jeho preference ohledně českých dodavatelů. ✅🔍

Průběžne komunikujeme

🗂️📋🤝 Po dokončení základního průzkumu je klient informován o dosažených výsledcích a konzultována další strategie. Dotazy směřují k určení dalšího postupu a jeho intenzity. Během této fáze dochází k důležitému ujasnění cílů a konkrétnímu výběru subjektů v Itálii. 📊🤝📈

Přesné výstupy

🚀🌍💡 S nashromážděnými informacemi a jasnými cíli klientu začínáme konkrétněji působit na italském trhu. Náš tým se zaměřuje na vyhledání optimálních partnerů, kteří budou splňovat očekávání a požadavky českého klienta. Postupujeme směrem k úspěšnému nalezení správných obchodních partnerů v Itálii. 💼🌟🔗

Žádáte-li od nás průzkum italského trhu a rychlé dodání informací, kontaktujte nás ZDE.

Comments are closed.