Smlouva o obchodním zastoupení pro Itálii a provize

Smlouva o obchodním zastoupení pro Itálii:

4. PROVIZE

4.1. Obchodnímu zástupci vzniká právo na Provizi za činnost dle této Smlouvy za předpokladu, že pro Zastoupeného obstará příležitost, aby mohl Zastoupený se Zájemcem uzavřít Obchod. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Smluvní strany dohodly, že za obstarání příležitosti k uzavření Obchodu je považováno doručení objednávky Zájemce na uzavření Obchodu Zastoupenému (dále jen „Objednávka“). Obchodnímu zástupci vzniká právo na Provizi za každé obstarání příležitosti k uzavření Obchodu, ke kterému došlo po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

Comments are closed.