Předžalobní výzva z Itálie: Jak správně reagovat?

Pokud obdržíte dopis nebo e-mail s názvem “Oggetto: richiesta rimborso ordine numero 99999 del gg/mm/aa”, jedná se o žádost o vrácení peněz za objednávku s konkrétním číslem a datem. Výzva může být součástí oficiální korespondence, ve které italská strana upozorňuje na problémy spojené s dodáním zboží.

Klíčové body z takového dopisu mohou zahrnovat:

 1. Odpověď klienta na předchozí reakci dodavatele. Klient může uvést, že považuje dodavatelovu odpověď za nedostačující a vysvětluje důvody.
 2. Cituje se část obchodních podmínek, která se týká odpovědnosti za zboží.
 3. Může být zmíněn dodavatel pro dopravu, např. UPS, a problémy, které nastaly během doručování zásilky.
 4. Žádost o nápravu situace, která může zahrnovat nalezení ztracené zásilky nebo vrácení peněz.

Důležité je také pochopit obsah předchozí odpovědi od dodavatele, která může obsahovat informace o pokusu naleznout ztracenou zásilku a vysvětlení, proč dodavatel nemůže dále pomoci.

Pokud se setkáte s takovým dopisem, doporučujeme konzultovat se s právníkem nebo specialistou na obchodní právo, abyste pochopili všechny aspekty situace a mohli adekvátně reagovat.


Česko-italský slovníček k tématu:

 1. Oggetto – Předmět
 2. richiesta rimborso – žádost o vrácení peněz
 3. ordine numero – číslo objednávky
 4. Spett.le Servizio clienti – Vážený zákaznický servis
 5. vi ringrazio – děkuji vám
 6. responsabilità dei prodotti – odpovědnost za produkty
 7. consegna – dodání
 8. sottoscritto – podepsaný (v tomto kontextu se odkazuje na autora dopisu)
 9. rimborso integrale – plné vrácení peněz
 10. In attesa di vostro – Čekání na vaši reakci
 11. saluto cordialmente – s pozdravem
 12. ODPOVĚĎ DODAVATELE NA SLUŽBY UPS – RISPOSTA DAL FORNITORE AL SERVIZIO UPS
 13. a seguito della ricerca – následkem našeho hledání
 14. Desolato di non poterti aiutare – Omlouvám se, že vám nemohu pomoci
 15. rimango a tua completa disposizione – zůstávám k vaší plné dispozici

Comments are closed.