Zprostředkování nákupu nemovitosti v Itálii

Zjištění majitele nemovitosti v Itálii dle např. označení a zakreslení v Google mapě. Pokud chce český člověk znát majitele a údaje (adresa, bydliště) na majitele nějaké nemovitosti či souboru nemovitostí, je toto možné. Dohledáme tyto údaje z výpisu v katastru a dodáme českému zájemci.

Cena za jištění majitele nemovitosti

Cena 150 Euro za první nemovitost. Pokud je nemovitostí více, je cena za každou další 150 Euro (rok 2022). Zjištění např. 3 sousedících nemovitostí 250 Euro. Další fáze takového zjištění, může být zprostředkování prodeje a nákupu takové nemovitosti či nemovitostí (např. na Sardinii či jinde v Itálii). Za zprostředkování nákupu, si účtujeme zpravidla 2-4 % z ceny nemovitosti.

Ceny služeb

Tyto ceny máme na rozdíl od jiných položek standardizovány. V tak specifických a pokaždé jinakých službách, jako je zprostředkování či komunikace s Itálií ve věcech, jakými jsou “zvláštní přání” klientů nelze jinak, než vždy posuzovat individuálně.

Kolik času, kolik vteřin

Pokud by tomu tak nebylo, nesmělo by to být ani na druhém břehu, tj. klienti by museli vždy přijít se stejným požadavkem, např. bude se volat do Itálie jen 2 x a přesně v délce 8,5 a 6,5 minuty / napíše se přesně 6 E-mailů v rozsahu 2896 úhozů / prohledá se tolik webových stránek (6…) a přečte se z nich tolik řádků a bude se o těchto řádcích přemýšlet přesně tolik času (826 vteřin).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *